تفاوت میان نسخه‌های «فهرست سنگواره‌های مشهور انسان»

! تصویر!! نام!! قدمت!! گونه!! سال اکتشاف!! محل اکتشاف
|-
| [[File:Australopithecus africanus.jpg|100px]] || [[توانگ ١|توانگ ١ <br /> (کودک توانگ)]] || ٢/٥ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی آفریقاییافریقایی]] || ١٩٢٤ || [[آفریقای جنوبی]]
|} -
| [[File:Paranthropus aethiopicus.JPG|100px]] || [[KNM WT ١٧٠٠٠|KNM WT ١٧٠٠٠<br />(جمجمه سیاه)]] || ٢/٥ میلیون سال || [[پرامردم اتیوپی]] || ١٩٨٥ || [[کنیا]]
|}
 
== منابع ==