کورتیکواستروئید: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (r2.7.1) (ربات: تغییر ca:Corticoide به ca:Corticosteroide)
 
== داروهای کورتیکواستروئیدی ==
با توجه به نقش مهمی که گلوکوکورتیکوئیدها در تخفیف پاسخ‌های ایمنی دارند تعداد زیادی دارو بر اساس این اسکلت ساختمانی با فرمول‌های شیمیایی شبیه هم ساخته شده‌است که به آنها استروئید، کورتیکواستروئید و یا کورتون گفته می‌شود. [[داروهای کورتیکواستروئید]] از پرکاربردترین داروها در پزشکی هستند که در بیماری‌های گوناگونیمختلفی مانند حساسیت، [[بیماری‌هایبیماریهای خود خودایمنیایمنی]] و التهاب به کار می‌روند. از این داروها می‌توان [[بتامتازون]]، [[دگزامتازون]]، [[هیدروکورتیزون]]، [[تریامسینولون]]، [[فلوتیکازونمتیل پردنیزولون]]، [[پردنیزولونپردنیزون]]، و...[[کلوبتازول]]، را نام برد که به شکل[[بکلومتازون]]، [[آمپولفلودروکورتیزون]]، [[قرصفلوسینولون]]، قطره، [[اسپریفلوتیکازون]] و... تولیدرا می‌شوندنام برد.
 
داروهای کورتیکواستروئید از پرکاربردترین داروها در پزشکی هستند که در بیماری‌های مختلفی مانند حساسیت، [[بیماریهای خود ایمنی]] و التهاب به کار می‌روند. از این داروها می‌توان [[بتامتازون]]، [[دگزامتازون]]، [[هیدروکورتیزون]]، [[تریامسینولون]]، [[متیل پردنیزولون]]، [[پردنیزون]]، [[کلوبتازول]]، [[بکلومتازون]]، [[فلودروکورتیزون]]، [[فلوسینولون]]، [[فلوتیکازون]] و... را نام برد.
این داروها به صورت تزریقی، خوراکی، قطره، پماد و اسپری تهیه و مصرف می‌شوند.