تفاوت میان نسخه‌های «کپسید»

۴۸ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
ویرایش حملات و افزودن معادل های فارسی
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Cytomegalovirus > سیتومگالوویروس)
(ویرایش حملات و افزودن معادل های فارسی)
'''کپسید''' {{به انگلیسی|capsid}} پوششی [[پروتئین|پروتئینی]] است که اطراف ماده [[ژنتیک|ژنتیکی]] [[ویروس]] را می پوشاند و باعث نفوذ راحت تر ویروس به داخل سلول می شود. [[پروتئین|پروتئین‌‌‌‌های]] [[کپسید]] بر اساستوسط ژنوم [[ویروس]] توسط [[سلول]] میزبان ساخته میکد شوندمی‌شوند.
'''کپسید'''
[[Image:CMVschema.svg|thumb|left|Schematicساختار of aشماتیک [[سیتومگالوویروس]]]]
[[Image:Helical capsid.jpg|thumb|left|3Dمدل modelسه ofبعدی Helicalساختار capsidمارپیچ structureکپسیدی]]
 
در ساده‌ترین شکل، عملکرد '''کپسید''' در اطراف ذره موجب حفاظت از ژنوم حساس [[ویروس]] در برابر آسیب‌های فیزیکی، شیمیایی یا [[آنزیم|آنزیمی]] است. لایه‌های [[پروتئین|پروتئینی]] احاطه کننده [[ویروس]] بسیار سفت و سخت هستند. ولیاما در عین سختیسختی، بسیار انعطاف پذیرند. انعطاف پذیری مسئله بسیار مهمی برای '''کپسید''' است و اگر فاقد این خاصیتویژگی باشد،[[ ویروس]] خنثی خواهد شد. پوشش خارجی [[ویروس‌]]ها(همچنین کپسید) همچنین مسئول شناسایی و بر هم کنش‌های اولیه، با [[سلول]] میزبان است. در شکل ابتدایی، این بر هم کنش شامل اتصال اختصاصی یک [[پروتئین]] اتصالی از [[ویروس]] با گیرنده اختصاصی از [[سلول]] میزبان می‌شود. همچنین '''کپسید''' بوسیله انتقال و حمل ژنوم به [[سلول]] میزبان، در شروع عفونت نقش دارد.
'''کپسید''' پوششی [[پروتئین|پروتئینی]] است که اطراف ماده [[ژنتیک|ژنتیکی]] [[ویروس]] را می پوشاند و باعث نفوذ راحت تر ویروس به داخل سلول می شود. [[پروتئین|پروتئین‌‌‌‌های]] [[کپسید]] بر اساس ژنوم [[ویروس]] توسط [[سلول]] میزبان ساخته می شوند.
[[ویروس‌|ویروس‌ها]] مونومرهای بی شکل ''کپسید'' را بر اساس قوانین تقارن در کنار هم جمع میکنند ومی‌کنند.
[[Image:CMVschema.svg|thumb|left|Schematic of a [[سیتومگالوویروس]]]]
[[Image:Helical capsid.jpg|thumb|left|3D model of Helical capsid structure]]
 
در ساده‌ترین شکل، عملکرد '''کپسید''' در اطراف ذره موجب حفاظت از ژنوم حساس [[ویروس]] در برابر آسیب‌های فیزیکی، شیمیایی یا [[آنزیم|آنزیمی]]است. لایه‌های [[پروتئین|پروتئینی]] احاطه کننده [[ویروس]] بسیار سفت و سخت هستند. ولی در عین سختی بسیار انعطاف پذیرند. انعطاف پذیری مسئله بسیار مهمی برای '''کپسید''' است و اگر فاقد این خاصیت باشد،[[ ویروس]] خنثی خواهد شد. پوشش خارجی [[ویروس‌]]ها( کپسید) همچنین مسئول شناسایی و بر هم کنش‌های اولیه، با [[سلول]] میزبان است. در شکل ابتدایی، این بر هم کنش شامل اتصال اختصاصی یک [[پروتئین]] اتصالی از [[ویروس]] با گیرنده اختصاصی از [[سلول]] میزبان می‌شود. همچنین '''کپسید''' بوسیله انتقال و حمل ژنوم به [[سلول]] میزبان، در شروع عفونت نقش دارد.
[[ویروس‌|ویروس‌ها]] مونومرهای بی شکل ''کپسید'' را بر اساس قوانین تقارن در کنار هم جمع میکنند و
<ref>Principles of Molecular Virology, Fifth Edition, Alan Cann </ref>
بر اساس نوع چیدمان کپسومرهاکپسومرها، اطرافآن‌ها ژنوم، به دو نوع هلیکال (مارپیچی) و ایکوساهدرال (بیست وجهی) تقسیم می‌شوند.
<ref name="isbn0-07-147666-0">{{cite book |author=Brooks, George H.; Geo F. Brooks |title=Jawetz, Melnick & Adelberg's medical microbiology |publisher=McGraw-Hill Medical |location= |year=2007 |pages=85 |isbn=0-07-147666-0 |oclc= |doi= |accessdate=}}</ref>
نیروهایی که باعث تشکیل ذرات [[ویروس|ویروسی]] می‌شوند، اغلب نیروهای هیدروفوب و الکترواستاتیک هستند.
==ساختارهای اختصاصی==
===هلیکال (مارپیچی)===
ساده‌ترین راه برای سازماندهی زیر واحدهای [[پروتئین|پروتئینی]] متعدد و یکسان، استفاده از تقارن چرخشی و چیدن [[پروتئین|پروتئین‌های]] نامنظم در اطراف محیط یک دایره و تشکیل یک دیسک است. سپس دیسک‌های متعدد می‌توانند روی هم چیده شده تا یک فرم سیلندری (استوانه‌ای) بسازند که در آن ژنوم [[ویروس]] توسط لایه‌های [[پروتئین|پروتئینی]] پوشیده شده،شده یا اینکه در مرکز یک سیلندر تو خالی قرار گرفته است. البته ساختار کپسید، در واقع یک مارپیچ است تا اینکه یک توده از دیسک‌های روی هم چیده شده باشد.
یک مارپیچ را در ریاضیات میتوانمی‌توان با دو پارامتر تعریف کرد:
 
 
2.درجه [[Pitch]] که برابر با فاصله پوشیده در هر دور کامل مارپیچ است.
 
در ساختار مارپیچ، نسبت دامنه به درجه ثابت باقی می‌ماند.در غیر این صورتصورت، ساختار مارپیچی باعث نشت ژنوم به بیرون می‌شود.
 
بسیاری از [[ویروس|ویروس‌‌های]] گیاهی، دارای ''کپسید'' هلیکال هستند. [[ویروس|ویروس‌های]] جانوری که هلیکال باشند اما بدون انولوپ باشندانولوپ، وجود ندارند. این ویژگی در بسیاری از پاتوژن‌های شناخته شده‌ی انسانی مثل [[ویروس|ویروس‌های]] [[آنفلوانزا]]، [[اوریون]]، [[سرخک]] و [[هاری]] را در بروجود می‌گیرددارد.
===ایکوساهدرال (بیست وجهی)===
روش دیگر برای ساخت ''کپسید''، چیدن زیرواحدها به شکل یک ساختار شبه کره توخالی است که ژنوم را درون خود احاطه می‎کند (ایکوساهدرال). در سال 19601960، بررسی مستقیم تعدادی [[ویروس]] مشخص کرد که این ویروس‌ها به نظر دارای تقارن چندوجهی هستند و نه کره‌ای شکل. از آنجایی که مولکول‌های پروتئینی دارای شکل نامنظمی هستند، ساده‌ترین کپسیدهای ایکوساهدرال با استفاده از 3 زیر واحد همسان برای تشکیل هر وجه مثلثی ساخته می‌شوند. این بدین معنی است که برای ساختن یک کپسید کامل، 60 زیر واحد همسان مورد نیاز است.
[[Image:Virus capsid T number.tif|thumb|left|Virusساختارهای capsidایکوساهدرال T-numbers(بیست وجهی) ویروسی]]