تفاوت میان نسخه‌های «عقد صلح»

قرار دادن مقدار پیش‌فرض «ص» برای رده:واژگان حقوقی (هات‌کت)
(قرار دادن مقدار پیش‌فرض «ص» برای رده:واژگان حقوقی (هات‌کت))
* {{یادکرد کتاب | زبان=فارسی | سال=۱۳۹۰ | شابک=۹۶۴-۵۹۸۶-۰۷-۹ | عنوان=ترمینولوژی حقوق | تاریخ بازبینی=۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ | مکان=تهران | ناشر=کتابخانه گنج دانش | نام=محمد جعفر | نام خانوادگی=جعفری لنگرودی | پیوند نویسنده=محمدجعفر جعفری لنگرودی}}
 
[[رده:واژگان حقوقی]]
[[رده:واژگان فقه]]
[[رده:حقوق قراردادها]]