باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{سرشناسی}}
'''ایرج وامقی''' (۱۳۱۱-۱۳۷۹) زبانشناس و استاد دانشگاه بود.