تفاوت میان نسخه‌های «سندرم کلاین‌فلتر»

۵) ازنظربهره هوشی ۲۵% افراد مبتلا به “کلاین فلتر” دچارعقب ماندگی ذهنی هستند که عقب ماندگی آنها معمولن درحد سطحی وخفیف می باشد.
 
تظاهرات اصلى اين بيمارى به‌صورت زير است: مردان خواجه‌اى هستند که بيضه آنها غيرفعال است. در مايع منى‌ اسپرمى وجود ندارد و موهاى صورت، زيربغل و زهار بسيار کم هستند. اين بيماران مبتلا به [[ژنيکوماستى]] و عقب‌ماندگى ذهنى مى‌باشند. اين بيمارى يک در هر ۱۰۰۰ تولد نوزاد پسر رخ مى‌دهد.
 
== منابع ==