تفاوت میان نسخه‌های «وزیر دفاع»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید حاوی «'''وزیر دفاع''' عنوان شخصی در کابینه است که مسئولیتِ مدیریت و نظارت بر وزارت...» ایجاد کرد)
برچسب: منبع‌دهی نادرست (AF)
 
'''وزیر دفاع''' عنوان شخصی در [[کابینه]] است که مسئولیتِ مدیریت و نظارت بر [[وزارت دفاع]] و [[نیروهای مسلح]] یک [[ملت]] را بر عهده دارد. [[وزیر]] معمولاُ نقشی مهم را در کابینه بر عهده دارد.
 
هنگامیکه کابینه ها در قرن هجدهم بوجود آمدند، به وزیر دفاع بیشتر [[وزیر جنگ]] می گفتند که بیشتر مسئول [[نیروی زمینی]] بود. از جنگ جهانی دوم به اینسو، نام این منسب از وزیر جنگ به وزیر دفاع تغییر داده شد و مسئولیتِ وی نیز از کنترلِ نیروهای زمینی به کل نیروهای مسلح ارتقا داده شد. یکی دیگر از اصلاحاتِ شایع که در پایان جنگ جهانی دوم رخ داد، قرارگیری وزیر دفاع در [[شورای امنیت ملی]] یا کابینه بود تا [[رئیس دولت]] یا [[نخست وزیر]] بتواند امور [[نظامی]]، [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] را هماهنگ تر کند.
هنگامیکه کابینه ها در قرن هجدهم بوجود آمدند، به وزیر دفاع بیشتر [[وزیر جنگ]] می گفتند که بیشتر مسئول [[نیروی زمینی]] بود.
 
هنگامیکه کابینه ها در قرن هجدهم بوجود آمدند، به وزیر دفاع بیشتر [[وزیر جنگ]] می گفتند که بیشتر مسئول [[نیروی زمینی]] بود. از جنگ جهانی دوم به اینسو، نام این منسب از وزیر جنگ به وزیر دفاع تغییر داده شد و مسئولیتِ وی نیز از کنترلِ نیروهای زمینی به کل نیروهای مسلح ارتقا داده شد. یکی دیگر از اصلاحاتِ شایع که در پایان جنگ جهانی دوم رخ داد، قرارگیری وزیر دفاع در [[شورای امنیت ملی]] یا کابینه بود تا [[رئیس دولت]] یا [[نخست وزیر]] بتواند امور [[نظامی]]، [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] را هماهنگ تر کند.
 
وزارت دفاع در برخی از کشورها وزارت با اهمیتی است و گاهی اوقات از وزارت خارجه هم پر اهمیت تر می شود. در زمان جنگ، معمولا بعهده نخست وزیر یا [[رئیس جمهور]] است. مانند پنج نخست وزیر [[اسرائیل]] که در زمان جنگ، تصدی وزارت دفاع یا امنیت را بر عهده داشتند.