گریت دین (سگ): تفاوت میان نسخه‌ها

== نگهداری ==
 
نیازمند تمرین روزانه‌استروزانه و [[برس کشیدن]] روزانه‌است. نکته ناراحت کننده در مورد این نژاد طول عمر کوتاه آن است که بین ۹-۸ سال است. و اصلا در خانه نباید نگهداری شود به فضای ازاد نیاز دارد. این حیوان به دلیل خلق و خوی اجتماعی و جسته بزرگی که دارد به هیچ عنوان در محیط خانه نگهداری نمی شود. این سگ باید در محیط باغی شکل زندگی و چند صاحب داشته باشد و با مردم رفت امد کند تا اجتماعی شود.
 
== خصوصیات رفتاری ==
۹

ویرایش