تفاوت میان نسخه‌های «گاه‌شمار تاریخ ژاپن»

←‏قرن هشتم: این‌ها انجام شد
(پخش کردن رویدادهای دوره ادو بر اساس قرن)
(←‏قرن هشتم: این‌ها انجام شد)
! style="width:6%" | سال || style="width:10%" | روز || رویداد
|-
| ۷۱۰ || || [[امپراتریس گمه‌ای]] پایتخت قبلی را به [[هی‌جوکیو]] یا شهر [[نارا]]ی امروزی تغییر داد.<ref>{{پک|佐藤|2008|ک=詳説日本史研究|ص=75}}</ref>
|-
| ۷۱۲ || || کتابنگارش ''[[کوجیکی]]'' تکمیلبه شدپایان رسید.
|-
| ۷۱۳ || || دستور به استان‌ها برای ثبت اسناد فرهنگی و جغرافیایی که با عنوان ''فودوکی'' شناخته می‌شوند.
| ۷۱۳ || || The provinces were ordered to compile cultural and geographical records, known as ''[[fudoki]]''.
|-
| ۷۱۸ || || [[Fujiwaraفوجی‌وارا noنو Fuhito]]فوهیتو compiled''فرامین theیورو'' [[Yōrōرا Code]]تالیف کرد.
|-
| ۷۲۰|| || Theنگارش ''[[نیهون‌شوکی]]'' wasبه completedپایان رسید.
|-
| ۷۲۴|| || [[Emperorامپراتور Shōmu]]شومو wasبه enthronedسلطنت رسید.
|-
| ۷۳۵ || || گنبو و کیبی نو ماکیبی در بازگشت از سفر [[دودمان تانگ|چین]] نوشته‌های [[بودایی]] را با خود به همراه آوردند.
| ۷۳۵ || || [[Genbō]] and [[Kibi Makibi]] returned from [[دودمان تانگ]].
|-
| ۷۴۱ || || امپراتور شومو در تمام کشور ''نیایشگاه‌های استانی'' برپا کرد.
| ۷۴۱ || || [[Emperor Shōmu|Shōmu]] established the [[provincial temple|provincial temples]].
|-
| ۷۵۱ || || Theگلچین اشعار ''[[Kaifūsō]]کایفوسو'' poetry anthology wasتکمیل completedشد.
|-
| ۷۵۲ || || Theساخت [[تودای‌جی]]بودای atبزرگ در [[تودای‌جی]] wasبه اتمام completedرسید.
|-
| ۷۵۴ || || Priestسفر [[Ganjin]]جیان‌ژنِ arrivedراهب fromاز [[دودمان تانگ|چین]] به ژاپن.
|-
| ۷۵۷ || || فوجی‌وارا نو ناکامارو تلاش تاچیبانا نو نارامارو را برای تصاحب قدرت خنثی کرد.
| ۷۵۷ || || [[Fujiwara no Nakamaro]] defeated an attempt by Tachibana no Naramaro to seize power.
|-
| ۷۶۴ || || دسیسهٔ فوجی‌وارا نو ناکامارو و امپراتور جونین بر علیه امپراتریس کوکن به بار ننشست.
| ۷۶۴ || || [[Fujiwara no Nakamaro|Fujiwara]] and [[Emperor Junnin]] launched a plot against the retired [[Empress Kōken]] and the monk [[Dōkyō]] which failed.
|-
| ۷۸۱ || || Theامپراتور [[Emperorکامو Kammu]]به wasسلطنت enthronedرسید.
|-
| ۷۸۴ || || Theپایتخت capitalبه moved''ناگائوکاکیو'' toتغییر [[Nagaoka-kyō]]کرد.
|-
| ۷۸۸ || || سایچو راهب، ساخت نیایشگاه ''انریاکو-جی'' را به پایان برد.
| ۷۸۸ || || [[Saichō]] built [[Enryaku-ji]].
|-
| ۷۹۴ || || امپراتور کامو پایتخت را به ''هی‌آن‌کیو'' تغییر داد.
| ۷۹۴ || || [[Emperor Kammu]] moved the capital to [[Heian-kyō]].
|}
 
۲٬۶۷۲

ویرایش