تفاوت میان نسخه‌های «کارزار سیاسی»

ابرابزار
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۴) +املا+مرتب+تمیز (۴،۴): + رده:اکتیویسم بر پایه روش)
(ابرابزار)
[[پرونده:Lincoln button 1860.jpg|بندانگشتی|چپ|دکمه تبلیغاتی [[آبراهام لینکلن]] در انتخابات ریاست جمهوری 1860۱۸۶۰]]
یک '''کارزار سیاسی'''، تلاشی سازمان یافته است که به دنبال تاثیرگذاری بر روند تصمیم گیری و سیاست گذاری در یک گروه مشخص است. در کشورهای دارای [[دموکراسی]] که در آن نمایندگان، منتخب مردم هستند یا برگذاری همه پرسی هاپرسی‌ها تصویب شده است. کارزارهای سیاسی اغلب به کارزارهای انتخاباتی اشاره دارند. در سیاست هایسیاست‌های مدرن، بیشترین کارزارهای سیاسی فعال و برجسته به داشتن نامزدها برای ریاست کشور یا ریاست دولت اغلب به عنوان [[رئیس جمهور]] یا [[نخست وزیر]] تاکید داشته‌اند.
 
== پیام کارزار ==
'''پیام کارزار''' دربرگیرنده ایده هاییایده‌هایی است که نامزد آن [[کارزار]] می خواهدمی‌خواهد با رای دهندگان در میان بگذارد و مطرح کند. پیام، اغلب شامل چندین بیانیه درباره سیاست هاسیاست‌ها است. این بیانیه هابیانیه‌ها نظر و ایده اصلی کارزار را خلاصه می کندمی‌کند. برای اینکه تاثیر ماندگاری بر رای دهندگان بگذارد، غالبن آن هاآن‌ها را تکرار می کندمی‌کند. در بسیاری از انتخابات حزب مخالف تلاش دارد تا نامزد حزب دیگر را خارج از برنامه هاییبرنامه‌هایی که مطرح می کند،می‌کند، نشان دهد. مثلن سوالات شخصی یا سوالاتی در مورد سیاست هاییسیاست‌هایی که به بیانیه آن کارزار ربطی ندارند، مطرح می کندمی‌کند.
 
بیشتر کارزارها ترجیح می دهندمی‌دهند تا پیام خود را با مخاطبان بیشتری در میان بگذارند تا رای دهندگان احتمالی بیشتری را به خود جذب کنند. یک پیامی که بسیار محدود و مضیق است، می تواندمی‌تواند رای دهندگان را علیه خود کند و یا به وسیله توضیح جزئیات از اعتبار نامزد بکاهد. برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری [[امریکا]] در سال 2008۲۰۰۸ [[جان مک کین]] عمدتن از پیامی که بر میهن پرستی و تجربه سیاسی اش تاکید می کندمی‌کند تمرکز داشت. پیام '''کشور مقدم است''' بود. بعدن پیام تغییر کرد تا توجهات را به نقش او به عنوان '''یک تاز اصلی''' در تاسیسات سیاسی حزب متبوع خود جلب کند. [[باراک اوباما]] یک شعار ثابت و ساده یعنی '''تغییر''' را در کارزار خویش اعلام کرد. اگر پیام کارزار به دقت طراحی گردد، نامزد قطعن در نظرسنجی هانظرسنجی‌ها پیروز می شودمی‌شود. برای نامزدی که به دنبال پیروزی است، پیام انتخاباتی، بازنگری شده و به عنوان دستورالعمل کاری وی قرار می گیردمی‌گیرد.
 
== بودجه یبودجهٔ کارزار ==
روش هایروش‌های جمع آوری کمک هایکمک‌های مالی شامل مواردی از قبیل تماس هایتماس‌های تلفنی، ملاقات با حامیان اصلی و ارسال درخواست هایدرخواست‌های مستقیم به حامیان جزئی می باشدمی‌باشد. آشنایی با گروه هایگروه‌های ذی‌نفع که اگر در راستای منافعشان باشد، در نهایت می تواندمی‌تواند باعث جذب مبلغ هایمبلغ‌های میلیونی در رقابت شود.
 
== سازمان هاسازمان‌ها ==
در یک کارزار سیاسی مدرن، سازمان کارزار یک ساختار منسجم از اعضا به روشی که هر کسب و کار مشابهی به هر اندازه دارد، خواهد داشت.
 
=== مدیر کارزار ===
کارزارهای انتخاباتی موفق معمولن به یک مدیر نیاز دارند تا عملیات هایعملیات‌های کارزار را هماهنگ کند. به غیر از نامزد، مدیران کارزار هستند که بیش از همه در معرض دید قرار می گیرندمی‌گیرند. مدیران کارزارهای مدرن ممکن است بیشتر اجراکننده یاجراکنندهٔ راهبردها باشند تا این که بخواهند راهبردها را تعیین کنند. مخصوصا اگر برنامه ریزهای ارشد نوعن مشاوران سیاسی نباشند. از قبیل نظرسنجان مقدماتی و مشاوران رسانه ایرسانه‌ای.
 
=== مشاوران سیاسی ===
مشاوران سیاسی به کارزارها در اغلب فعالیت هایشان از پژوهش هاپژوهش‌ها تا راهبردهای عملی مشاوره می دهندمی‌دهند. مشاوران تحقیقات راجع به نامزد انتخاباتی، رای دهندگان و دیگر نامزدها را برای مشتری هایشان انجام می دهندمی‌دهند.
 
=== فعالان کارزار ===
فعالان یک کارزار انتخاباتی، پیاده نظام هایینظام‌هایی وفادار به شعارهای کارزار و افرادی هستند که فعالیت هایفعالیت‌های داوطلبانه‌شان را با اعتماد کامل به برنامه هایبرنامه‌های کارزار انجام می دهندمی‌دهند. داوطلبان و کارآموزانی که ممکن است در فعالیت هاییفعالیت‌هایی از قبیل بحث کردن با تک تک افراد و برقراری تماس هایتماس‌های تلفنی از طرف کارزار انتخاباتی شرکت جویند.
 
=== اصول اخلاقی و زمان بندی کارزار ===
کارزارهای سیاسی مدرن استانداردهای جدیدی را در مورد این که چگونه کارزارهای موفق روز به روز فعالیت کرده‌اند، تنظیم نموده‌اند. یک کارزار در بازتاب بیرونی در نظر افراد جامعه شبیه یک گروه شبه نظامی است. چرا که وجود مواردی در کارزارها از قبیل سلسله مراتب در دستورها، عدم وجود شکیبایی در مورد اقدامات ممنوعه مشخص و یک برنامه روزمره گسترده که نسبت به مشاغل دیگر از همه زودتر شروع شده و بسیار دیرتر پایان می یابد،می‌یابد، وجوه تشابه آن با یک گروه شبه نظامی است.
 
این اقدامات ممنوعه ممکن است برشمرده شوند، ولی تنها به این موارد محدود نمی‌شوند: دروغ گفتن در مورد اعداد و ارقام (از قبیل تماس هایتماس‌های تلفنی دریافت شده، مراجعات به منازل افراد، نیروگیری هاینیروگیری‌های داوطلبانه و غیره). یک مشکل روزافزون انتخاباتی این است که افراد از طریق اینترنت و بدون نظارت مستقیم و خارج اززنجیره دستورها و سلسله مراتب کاری با یکدیگر در ارتباط هستند (مثلن یک فرد با مافوق رئیسش که از قضا دوست وی نیز هست، برای به دست آوردن منفعتی خاص یا گزارش دادن اطلاعات ارتباط می گیردمی‌گیرد)، صحبت کردن افراد غیر از تیم رسانه ایرسانه‌ای با مطبوعات، وبلاگ نویسی (که به عنوان شکل دیگری از صحبت کردن با رسانه هارسانه‌ها در نظر گرفته می شودمی‌شود که می تواندمی‌تواند به برنامه هایبرنامه‌های کارزار خدشه وارد کند)، دستگیر شدن (یا به عبارت دیگر به آسانی مورد هدف حمله کارزار هایکارزارهای رقیب قرار گرفتن) برنامه روزمره یک کارزار سیاسی بسیار گسترده است و اغلب هیچ آغاز و پایان مشخصی ندارد مگر مجموعه‌ای از کار‌ها که باید در زمان مشخصی به پایان برسد. معمولن پایان کار برای کارزار‌های سیاسی زمانی در شب است که در آن نیاز است مافوق تیم تعداد کارهایی که انجام شده است را گزارش دهد و کارهایی که قرار بوده است تا انجام گیرند را به طور خلاصه ذکر کند و به این صورت تعداد کاری که تیم انجام داده است می‌تواند برای دیگران معیار قرار گیرد. برای مثال یکی از افراد واحد اجرایی ممکن است نه داوطلب متعهد جدید را برای انجام کاری در طول روز گرد هم آورد. او باید گزارش کار خود را در ساعت ۸:۴۵ بعد از ظهر به مدیر اجرایی منطقه تحویل دهد تا مدیر منطقه بتواند چنین گزارش دهد که همه افراد واحد اجرایی منطقه وی پنجاه و دو نیروی داوطلب را برای کار مورد نظر به کار گرفته‌اند. این امر هم خود به این نیاز دارد که قائم مقام اجرایی استان در ساعت نه گزارش خود را به مافوق خویش ارائه دهد. پس آنان می‌توانند با دبیر اجرایی استان در ساعت ۹:۱۵ صحبت کنند و گزارش دهند که ۸۲۷ داوطلب برای ماموریت‌ها در سراسر استان استخدام شده‌اند. به همین منوال این پروسه در دیگر سلسله مراتب کارزار نیز انجام می‌شود. هر زمان هر کدام از این گزارش‌های متوالی پایان یافت اجرا کنندگان در همه سطوح ممکن است گزارش کار بنویسند، ایمیل ارسال نمایند، به دوستان زنگ بزنند و یا کار‌های دیگری انجام دهند که نباید در طول ساعات روز و یا در زمان اداری انجام شوند. کارزار‌های سیاسی معمولن در ارتباط با رای دهندگان و داوطلبان هستند و این امر به قوانین آن منطقه، مختصات محلی، ترجیحات مجریان و داوطلبان کارزار و مدت زمان تعیین شده بستگی دارد. (معمولن در ساعت ۸ یا ۹ بعد از ظهر تمام کار‌ها پایان می‌یابند.) تخطی از این مدت زمان برای انجام فعالیت‌های دیگر اغلب نمی‌تواند رخ دهد و یا اگر اتفاق افتد به توجیهی قوی مانند حضور در یک ملاقات مهم نیاز دارد. تنها کسر بسیار کوچکی از کارکنان کارزار حجم کار هایشان را در طول ساعات کاری معمول انجام می‌دهند.
 
== روش‌ها ==
برنامه روزمره یک کارزار سیاسی بسیار گسترده است و اغلب هیچ آغاز و پایان مشخصی ندارد مگر مجموعه ای از کار ها که باید در زمان مشخصی به پایان برسد. معمولن پایان کار برای کارزار های سیاسی زمانی در شب است که در آن نیاز است مافوق تیم تعداد کارهایی که انجام شده است را گزارش دهد و کارهایی که قرار بوده است تا انجام گیرند را به طور خلاصه ذکر کند و به این صورت تعداد کاری که تیم انجام داده است می تواند برای دیگران معیار قرار گیرد. برای مثال یکی از افراد واحد اجرایی ممکن است نه داوطلب متعهد جدید را برای انجام کاری در طول روز گرد هم آورد. او باید گزارش کار خود را در ساعت 8:45 بعد از ظهر به مدیر اجرایی منطقه تحویل دهد تا مدیر منطقه بتواند چنین گزارش دهد که همه افراد واحد اجرایی منطقه وی پنجاه و دو نیروی داوطلب را برای کار مورد نظر به کار گرفته‌اند. این امر هم خود به این نیاز دارد که قائم مقام اجرایی استان در ساعت نه گزارش خود را به مافوق خویش ارائه دهد. پس آنان می توانند با دبیر اجرایی استان در ساعت 9:15 صحبت کنند و گزارش دهند که 827 داوطلب برای ماموریت ها در سراسر استان استخدام شده‌اند. به همین منوال این پروسه در دیگر سلسله مراتب کارزار نیز انجام می شود. هر زمان هر کدام از این گزارش های متوالی پایان یافت اجرا کنندگان در همه سطوح ممکن است گزارش کار بنویسند، ایمیل ارسال نمایند، به دوستان زنگ بزنند و یا کار های دیگری انجام دهند که نباید در طول ساعات روز و یا در زمان اداری انجام شوند. کارزار های سیاسی معمولن در ارتباط با رای دهندگان و داوطلبان هستند و این امر به قوانین آن منطقه، مختصات محلی، ترجیحات مجریان و داوطلبان کارزار و مدت زمان تعیین شده بستگی دارد. (معمولن در ساعت 8 یا 9 بعد از ظهر تمام کار ها پایان می یابند.) تخطی از این مدت زمان برای انجام فعالیت های دیگر اغلب نمی‌تواند رخ دهد و یا اگر اتفاق افتد به توجیهی قوی مانند حضور در یک ملاقات مهم نیاز دارد. تنها کسر بسیار کوچکی از کارکنان کارزار حجم کار هایشان را در طول ساعات کاری معمول انجام می دهند.
[[پرونده:John Edwards Pittsburgh 2007.jpg|بندانگشتی|راست|[[جان ادورادز]] یکی از اعضای حزب دموکرات که در کارزار انتخاباتی سال 2007۲۰۰۷ در پنسیلوانیا مشغول ایراد سخنرانی است.]]
 
یک تیم کارزاری (که ممکن است تنها متشکل از یک نفر یا گروهی از افراد به شدت حرفه ایحرفه‌ای باشد) باید در نظر داشته باشد که چگونه با شعار کارزار ارتباط برقرار میمی‌کند، کند، نیرو هاینیرو‌های داوطلب را به کار می گیردمی‌گیرد و منابع مالی را جمع آوری می کندمی‌کند. تبلیغات کارزار از روش هایروش‌های تبلیغات تجاری و پروپاگاندا نشات و الهام می گیرندمی‌گیرند. زمانی که کارزارکارزار‌ها ها می خواهندمی‌خواهند پیام خود را منتشر کنند، خیابان هاخیابان‌ها در دسترس کارزار هایکارزار‌های انتخاباتی قرار می گیرندمی‌گیرند که این دسترسی به وسیله قانون، منابع در دسترس و انتظار شرکت کنندگان در کارزار هاکارزار‌ها محدود می شودمی‌شود. این روش هاروش‌ها اغلب با یک راهبرد رسمی ترکیب شده که به عنوان برنامه کارزار شناخته می شودمی‌شود. در برنامه کارزار، هدف، پیام، مخاطبین گروه هدف و منابع در دسترس کارزار در نظر گرفته می شوندمی‌شوند. کارزار هاکارزار‌ها معمولن هنگامی که پیام خود را منتقل می کنندمی‌کنند در جستجوی شناسایی حمایت کنندگانشان هستند.
== روش ها ==
[[پرونده:John Edwards Pittsburgh 2007.jpg|بندانگشتی|راست|[[جان ادورادز]] یکی از اعضای حزب دموکرات که در کارزار انتخاباتی سال 2007 در پنسیلوانیا مشغول ایراد سخنرانی است.]]
یک تیم کارزاری (که ممکن است تنها متشکل از یک نفر یا گروهی از افراد به شدت حرفه ای باشد) باید در نظر داشته باشد که چگونه با شعار کارزار ارتباط برقرار می کند، نیرو های داوطلب را به کار می گیرد و منابع مالی را جمع آوری می کند. تبلیغات کارزار از روش های تبلیغات تجاری و پروپاگاندا نشات و الهام می گیرند. زمانی که کارزار ها می خواهند پیام خود را منتشر کنند، خیابان ها در دسترس کارزار های انتخاباتی قرار می گیرند که این دسترسی به وسیله قانون، منابع در دسترس و انتظار شرکت کنندگان در کارزار ها محدود می شود. این روش ها اغلب با یک راهبرد رسمی ترکیب شده که به عنوان برنامه کارزار شناخته می شود. در برنامه کارزار، هدف، پیام، مخاطبین گروه هدف و منابع در دسترس کارزار در نظر گرفته می شوند. کارزار ها معمولن هنگامی که پیام خود را منتقل می کنند در جستجوی شناسایی حمایت کنندگانشان هستند.
 
=== ارتباطات کارزار ===
ارتباطات کارزار انتخاباتی به ارتباطات نظارت شده حزب مانند تبلیغات کارزار و ارتباطات کنترل نشده حزب مانند پوشش رسانه ایرسانه‌ای انتخابات اشاره دارد.
 
=== تبلیغات کارزار ===
تبلیغات کارزار استفاده از رسانه ایرسانه‌ای است که به آن پول پرداخت کرده است (مانند روزنامه ها،روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون و ...) تا بر تصمیمات گروه هایگروه‌های مختلف تاثیر گذارد. این تبلیغات به وسیله مشاوران سیاسی و کارکنان کارزار طراحی می شوندمی‌شوند.
 
=== مدیریت رسانه هارسانه‌ها ===
رسانه هایرسانه‌های عمومی ممکن است برای فردی که می خواهدمی‌خواهد در انتخابات پیروز شود برنامه طراحی کنند. این برنامه هابرنامه‌ها باید با هماهنگی تیم رسانه ایرسانه‌ای کارزار باشد که مدیریت آن بر عهده مدیر این تیم است. مدیر رسانه ایرسانه‌ای کارزار با تمام رسانه هارسانه‌ها در ارتباط است و جزئیات برنامه هایبرنامه‌های مورد نظر را چه به صورت مستقیم و چه از طریق کارکنان خویش با آنان هماهنگ می کندمی‌کند.
 
=== جلسات عمومی، راهپیمایی هاراهپیمایی‌ها و اعتراضات ===
اگر مردم به تعداد کافی ترغیب شوند که در اعتراضات، راهپیمایی هاراهپیمایی‌ها و دیگر گردهمایی هایگردهمایی‌های عمومی مشابه حضور یابند، ممکن است این موارد به یک ابزار کاملن موثر تبدیل شوند. برگزاری جلسات عمومی به همراه سخنران هاسخنران‌ها آنقدر قدرتمند است که از طریق تعداد مردمی که حضور یافته‌اند نشان می دهدمی‌دهد که کارزار چه تعداد حمایت کننده دارد.
 
=== فناوری هایفناوری‌های مدرن و اینترنت ===
امروزه [[اینترنت]] عنصر اصلی کارزار هایکارزار‌های سیاسی مدرن است. فناوری ارتباطات از قبیل ایمیل، وبسایت هاوبسایت‌ها و پادکست هاپادکست‌ها (برنامه هایبرنامه‌های رادیویی) باعث ارتباطات سریع تر با جنبش هایجنبش‌های شهروندان و انتقال پیام به تعداد زیادی از مخاطبین می شوندمی‌شوند. این فناوری هایفناوری‌های اینترنتی برای جمع آوری پول، رایزنی، جمع آوری داوطلبان، ساختن اجتماعات و سازماندهی کردن آن هاآن‌ها به کار بسته می شوندمی‌شوند. نامزد هاینامزد‌های سیاسی مستقل نیز از اینترنت برای ارتقای کارزار انتخاباتی خود بهره می جویندمی‌جویند.
 
برای نشان دادن اهمیت کارزار هایکارزار‌های سیاسی اینترنتی می توانمی‌توان به کارزار ریاست جمهوری [[باراک اوباما]] اشاره کرد که به شدت به رسانه هایرسانه‌های اجتماعی و شبکه های رسانهشبکه‌های ایرسانه‌ای جدید متکی بود تا با رای دهندگان تعامل برقرار کند، داوطلبانی را برای کارزار استخدام کند و برای کارزار پول جمع آوری کند. این امر باعث شده است تا مرکز توجه بر اهمیت استفاده از اینترنت در کارزار هایکارزار‌های سیاسی جدید قرار گیرد و این کار با استفاده از اشکال مختلف رسانه هایرسانه‌های اجتماعی و رسانه هایرسانه‌های جدید انجام می گیردمی‌گیرد (رسانه هاییرسانه‌هایی از قبیل [[فیسبوک]]، [[یوتیوب]] و دیگر شبکه هایشبکه‌های اجتماعی) تا به جمعیت هاجمعیت‌ها و گروه هایگروه‌های هدف متنوع و متعددی دست یابد. وبسایت اجتماعی کارزار اوباما my.barackobama.com بود که از روش هایروش‌های کم هزینه و موثر برای تجهیز رای دهندگان و افزایش مشارکت میان گروه هایگروه‌های سنی متنوع رای دهنده استفاده کرد.<ref>{{cite web | url = http://www.newsweek.com/2008/11/21/president-2-0.html | title = President 2.0 | accessdate = 2010۲۰۱۰-05۰۵-11۱۱ | last = Lyons | first = Daniel | date = 2008۲۰۰۸-11۱۱-22۲۲ | work = Newsweek.com | quote = Obama harnessed the grass-roots power of the Web to get elected. How will he use that power now?}}</ref> این رسانه جدید به گونه ایگونه‌ای حیرت آور در جذب جمعیت جوان موفق بود و در عین حال به سازمان دهی و جذب دیگر گروه هایگروه‌های سنی نیز کمک کرد.
 
=== مکان سخنرانی ===
مکان سخنرانی در اصل به محل کار نامزد انتخاباتی که در آن نمایندگان دیدگاه هایشان و یا رای هارای‌ها را قبل از انتخابات مجلس یا دیگر انتخابات ارائه می کنند،می‌کنند، اطلاق می شودمی‌شود. اکنون این واژه ممکن است با تسامح به هر اتفاقی از قبیل مناظره هامناظره‌ها یا سخنرانی هاسخنرانی‌ها در طی یک کارزار انتخاباتی اشاره داشته باشد. مکانی که یکی یا تعداد بیشتری از نامزد هانامزد‌ها در آن حضور می یابندمی‌یابند.
 
=== دیگر روش هاروش‌ها ===
[[پرونده:Nixon campaigns.jpg|بندانگشتی|چپ|عکسی از کارزار انتخابات ریاست جمهوری [[ریچارد نیکسون]] در سال 1972،۱۹۷۲، در حال دست دادن با هواداران و قدم زدن در میان آنان]]
* نوشتن مستقیم خطاب به اعضای جامعه و شهروندان (از طریق شرکت بازاریابی حرفه ایحرفه‌ای یا به طور خاص در مقیاس کوچک و توسط داوطلبان)
* از طریق توزیع اعلامیه هااعلامیه‌ها یا فروش روزنامه هاروزنامه‌ها
* از طریق وبسایتوبسایت‌ها، ها، جامعه هایجامعه‌های مجازی و ایمیل هایایمیل‌های انبوه<ref>[http://www.campaigntv.org Campaign TV]</ref>
* از طریق یک روش جدید با عنوان ریز هدف گیری که به شناسایی و هدف قرار دادن بخش هایبخش‌های جمعیتی کوچک از رای دهندگان کمک می کندمی‌کند.
* از طریق سفر هاییسفر‌هایی کوتاه به شهر هایشهر‌های مختلف
* جلوگیری از توانایی رقبای سیاسی در مقابله با کارزار از طریق روش هاییروش‌هایی نظیر مقابله با تظاهرات و ...
* سازمان دهی دفاتر احزاب سیاسی
* استفاده از تشویق هاتشویق‌ها و اظهار نظر هاینظر‌های مثبت دیگر اعضای شناخته شده و محبوب حزب برای جذب حمایت
* ماندن در نزدیکی یا خود دفتر کارزار برای این که بتوان حمایت کسانی را که از دفتر بازدید می کنندمی‌کنند جذب کرد
* رای گیری از طریق ایمیل شیوه ایشیوه‌ای است که امروزه به طور روز افزونی گسترش یافته است، پس تمام کارزار هاکارزار‌ها باید به دنبال راهبرد هاییراهبرد‌هایی تاثیرگذار باشند تا بتوان از این شیوه به گونه ایگونه‌ای کامل و مناسب استفاده کرد.
* فروش کالاها و نشان هاینشان‌های تبلیغاتی کارزار به عنوان راهی برای ارتباط برقرار کردن با هواداران و جذب حمایت هایحمایت‌های مالی، کمک هایکمک‌های داوطلبانه و تبلیغات رایگان<ref>{{cite web |url=http://www.huffingtonpost.com/off-the-bus-reporter/obama-campaign-rewrites-f_b_140616.html |title=Off The Bus: Obama Campaign Rewrites Fundraising Rules by Selling Merchandise |date=3 November 2008 |publisher=Huffington Post |accessdate=20 May 2009 |author=Diane Tucker, Dawn Teo}}</ref>
 
== انواع کمپین ==
 
=== کارزار اطلاعاتی ===
کارزار اطلاعاتی یک کارزار سیاسی است که برای بالا بردن سطح آگاهی مردم و حمایت از ویژگی هایویژگی‌های یک نامزد یا حزب وی طراحی شده است.<ref>[http://www.sisr.net/publications/0706fletcher.pdf sisr.net]</ref> این کارزار بیشتر از یک کارزار کاغذی که فعالیت اش تنها به پر کردن برگه هایبرگه‌های لازم برای رای گیری محدود می شود،می‌شود، فعالیت می کندمی‌کند ولی فعالیت هایشفعالیت‌هایش کمتر از یک کارزار رقابتی است که هدف آن در واقع برنده شدن در انتخابات است. یک کارزار اطلاعاتی معمولن بر روش هایروش‌های اطلاع رسانی کم خرج از قبیل پخش اخبار، گرفتن مصاحبه هایمصاحبه‌های کاغذی، ساختن بروشور هابروشور‌ها برای توزیع خانه به خانه، سازمان دهی کارکنان رای گیری و غیره تمرکز می کندمی‌کند.<ref>{{cite web|url=http://www.lppa.org/component/option,com_smf/Itemid,60/topic,9.0/ |title=Changing Focus/Priorities |publisher=Lppa.org |date= |accessdate=2008۲۰۰۸-11۱۱-08۰۸}} {{Dead link|date=September 2010|bot=H3llBot}}</ref>
 
== تاریخچه ==
[[پرونده:Staggers-truman1948.jpg|بندانگشتی|راست|سخنرانی رئیس جمهور [[هری ترومن]] در سفر انتخاباتی خویش به ویرجینای غربی در سال 1948۱۹۴۸ با تیم همراه]]
کارزار هایکارزار‌های سیاسی تا زمانی وجود دارند که به شهروندان اطلاع رسانی می نمایندمی‌نمایند. عمده کارزار هاکارزار‌ها در زمان شروع از امکانات کمی برخوردار هستند. پدیده کارزار هایکارزار‌های سیاسی شدیدن به گروه هایگروه‌های رایزنی و حزب هایحزب‌های سیاسی گره خورده است. اولین کارزار مدرن، '''کارزار میدلوثین''' متعلق به [[ویلیام اوارت گلدستون]] در سال 1880۱۸۸۰ بوده است. اگرچه ممکن است قبل از وی نیز مثال هایمثال‌های مدرن تری در قرن نوزدهم وجود داشته باشند.
 
جوامع دموکراتیک، کارزار هایکارزار‌های انتخاباتی منظمی دارند اما ایجاد کارزار سیاسی حتا در جوامع غیر دموکراتیک هم از زمانی که [[آزادی بیان]] ارزشمند تلقی و اجازه داده شد ممکن است در مورد موضوعات خاصی مجال ظهور یابند.
 
کارزارهای انتخاباتی امریکایی در قرن نوزدهم اولین کارزارهای انتخاباتی مبتنی بر [[احزاب سیاسی|حزب سیاسی]] را پایه گذاری کردند و بسیاری از روش هایروش‌های ایجاد این نوع کارزار هاکارزار‌ها را ابداع نمودند. در سالسال‌های های 1790۱۷۹۰ تا 1820۱۸۲۰ حزب فدرالیست و حزب جمهوری خواهان دموکرات در آن چه که به اصطلاح اولین نظام حزبی نامیده می شود،می‌شود، به مبارزه پرداختند.
 
== استثناء ==
کارزار هایکارزار‌های سیاسی در همه انتخابات دموکراتیک وجود ندارند، در واقع بعضی از انتخابات هایانتخابات‌های دموکراتیک مخصوصن از ایجاد کارزار هاکارزار‌ها جلوگیری می کنند،می‌کنند، به این خاطر که ممکن است شکل دموکراتیک انتخابات را به مخاطره اندازند.<ref>[http://www.profs-polisci.mcgill.ca/abizadeh/Bahai-elections.htm profs-polisci.mcgill.ca], Abizadeh 2005</ref> شاید به این دلیل که توانایی کارزار از پول یا منافع گروه هایگروه‌های خاص تاثیر می پذیردمی‌پذیرد.
 
== پانویس ==
{{پانویس|چپ‌چین=بله}}