تفاوت میان نسخه‌های «عاشقانه‌ها (آلبوم احسان خواجه‌امیری)»

 
== ترانه‌ها ==
{{Track listing
# احساس آرامش
| collapsed =
# آرزو
| headline =
# این حقم نیست
| extra_column = تنظیم
# کجایی؟
| total_length = ۳۵:۵۰
# دریا
 
# لحظه
| lyrics_credits = yes
# خوشبختی
| music_credits = yes
# تموم قلب من
 
# لب تیغ
#| title1 = احساس آرامش
# نابرده رنج
| note1 =
| writer1 =
| lyrics1 = [[روزبه بمانی]]
| music1 = [[علیرضا افکاری]]
| extra1 = [[سیروان خسروی]]
| length1 = ۴:۳۰
 
| title2 = آرزو
| note2 =
| writer2 =
| lyrics2 = روزبه بمانی
| music2 = علیرضا افکاری
| extra2 = [[هومن نامداری]]
| length2 = ۳:۲۰
 
#| title3 = این حقم نیست
| note3 =
| writer3 =
| lyrics3 = روزبه بمانی
| music3 = علیرضا افکاری
| extra3 = هومن نامداری
| length3 = ۳:۰۵
 
#| title4 = کجایی؟
| note4 =
| writer4 =
| lyrics4 = روزبه بمانی
| music4 = [[احسان خواجه‌امیری]]
| extra4 = هومن نامداری
| length4 = ۴:۱۵
 
| title5 = دریا
| note5 =
| writer5 =
| lyrics5 = روزبه بمانی
| music5 = علیرضا افکاری
| extra5 = هومن نامداری
| length5 = ۳:۲۵
 
| title6 = لحظه
| note6 =
| writer6 =
| lyrics6 = روزبه بمانی
| music6 = علیرضا افکاری
| extra6 = هومن نامداری
| length6 = ۴:۰۰
 
#| title7 = خوشبختی
| note7 =
| writer7 =
| lyrics7 = روزبه بمانی
| music7 = احسان خواجه‌امیری
| extra7 = هومن نامداری
| length7 = ۳:۰۵
 
#| title8 = تموم قلب من
| note8 =
| writer8 =
| lyrics8 = روزبه بمانی
| music8 = احسان خواجه‌امیری
| extra8 = هومن نامداری
| length8 = ۳:۰۰
 
| title9 = لب تیغ
| note9 =
| writer9 =
| lyrics9 = روزبه بمانی
| music9 = علیرضا افکاری
| extra9 = هومن نامداری
| length9 = ۳:۵۰
 
#| title10 = نابرده رنج
| note10 =
| writer10 =
| lyrics10 = روزبه بمانی
| music10 = علیرضا افکاری
| extra10 = هومن نامداری
| length10 = ۳:۲۰
}}
 
== حاشیه‌ها ==