باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
 
== تاریخ ==
تا پیش از فتح این منطقه توسط [[گورکانیان]] در قرن 16۱۶ میلادی این منطقه تحت سیطره [[سلطنت دهلی]] بود. در 1757۱۷۵۷ گورکانیان سلطه بر این سرزمین را بنا به قراردادی به [[احمدشاه درانی]] واگذار کردند. تا 1819۱۸۱۹ یعنی زمانی که [[رانجیت سینگ]] به آنجا یورش برد این سرزمین بخشی از [[افغانستان]] (یا [[امپراطوری درانی]]) بود و تحت سیطره افغان هاافغان‌ها قرار داشت. تا 1847۱۸۴۷ نام [[شاهزاده نشین جامو و کشمیر]] برخود داشت. پس از [[چندپارگی هند]] در 1947۱۹۴۷ جامو و کشمیر در آغاز ایالتی خودمختار باقی ماند. پس از [[جنگ هند و پاکستان در 1974۱۹۷۴]] سیطره پاکستان بر مناطقی در شمال و غرب خط آتش بست تثبیت شد. در 1970۱۹۷۰ میلادی نام مناطق شمالی برای مناطقی که قبل تر با عنوان آژانس گلگت و بلتستان شناخته می شدندمی‌شدند در نظر گرفته شد. این نام نخستین بار توسط [[سازمان ملل متحد]] برای اشاره به مناطق شمالی و کشمیر استفاده شده بود. بخش کوچکی از مناطق شمالی به نام شاخسگام در 1963۱۹۶۳ به طور موقت از طرف [[پاکستان]] به [[چین]] واگذار شده بود.
 
== منابع ==