باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== جمعیت‎شناسی ==
جمعیت گلگت-بلتستان در ۲۰۱۳ حدود ۲ میلیون نفر برآورد شده است. جمعیت گلگت-بلتستان از گروه‌های گوناگون زبانی، قومی و مذهبی تشکیل یافته است، دلیل آن وجود دره‌های جدا افتاده بسیار است که توسط بلندترین کوه‌های دنیا از یکدیگر جدا شده‌اند. گروه‌های قومی شامل شین‎ها،[[شین‎ها]]، هندوکشی‎ها،[[هندوکشی‎ها]]، کشمیری‎ها،[[کشمیری‎ها]]، کاشغری‎ها،[[کاشغری‎ها]]، [[پشتون|پتان‎ها]] و [[کوهستانی‎ها]] است. [[اسماعیلیه]] برخلاف باقی [[پاکستان]] هنوز در این منطقه رواج دارد.
 
=== زبان ===
[[اردو]] زبان میانجی این سرزمین است و بیشتر بومی‎ها آن را می‌فهمند. [[زبان شینا]] با گویش‎های گوناگون اش زبان حدود ۶۰% از مردم منطقه است و عمدتا در گلگت،[[گلگت]]، آستور،[[آستور]]، دره [[دیامیر]] و بخش‌هایی از [[غذر]] رایج است. [[گویش‌های بلتی]] که زیرمجموعه‌ای از [[لداخی]] و بخشی از [[گروه زبان‎های تبتی]] هستند در میان تمامی مردم [[بلتستان]] رایج است. دیگر زبان‌ها عبارت است از واخی،[[واخی]]، که در [[هونزای شمالی]] و برخی روستاهای [[غذر]] رایج است، [[خوار]] که در غذر رایج است، [[بروشسکی]] که زبانی ایزوله است و در هونزا،[[هونزا]]، [[نگر]] و یاسین،[[یاسین]]، برخی بخش‌های [[گلگت]] و روستای [[پونیال]] رایج است. زبان جالب توجه دیگر [[زبان دوماکی|دوماکی]] است که میان طایفه‌های موسیقی‎دان منطقه رایج است. اقلیت کوچکی از مردم نیز به [[پشتو]] صحبت می‌کنند.
 
گلگت-بلتستان گویشوران [[زبان کشمیری|کشمیری]] بسیار کمی دارد. در حالی که زبان‌های داردی مانند [[زبان شینا|شینا]] و [[زبان خوار|خوار]] در حال حاضر در منطقه رایج است. در آخرین سرشماری در ۱۹۹۸ جعمیت گلگت بلتسان ۸۷۰٬۳۴۷ نفر بود که حدود ۱۴% آن شهرنشین بودند.
 
=== دین ===
مردم گلگت بلتسان [[مسلمان]] هستند. عمده جمعیت را [[شیعیان]] تشکیل می‌دهند و اقلیت قابل توجهی از [[اهل سنت]] نیز در منطقه حضور دارند. [[اسماعیلیه]] و صوفیان [[نوربخشیه]] همچنان در گلگت-بلستان حضور دارند.
 
== منابع ==