معادله پیوستگی: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای جدید حاوی «'''معادلهٔ پیوستگی''' یک معادله در فیزیک است که جابجایی یک کمیت پایسته را ت...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «'''معادلهٔ پیوستگی''' یک معادله در فیزیک است که جابجایی یک کمیت پایسته را ت...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)