معادله پیوستگی: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای جدید حاوی «'''معادلهٔ پیوستگی''' یک معادله در فیزیک است که جابجایی یک کمیت پایسته را ت...» ایجاد کرد)
 
 
[[en:Continuity equation]]
 
* Wikipedia contributors, "Continuity equation," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Continuity_equation&oldid=539464557 (accessed February 28, 2013).