تفاوت میان نسخه‌های «هیپرکراتوز»

هرگاه فشار اضافی و غيرمتعارف به‌صورت مکرر به پوست يک ناحيه از بدن وارد شود (مانند کفش تنگ یا کار عضلانی سنگین)، پوست هيپرکراتوتيک (شاخی يا ضخيم) میشود.
== تظاهرات بالینی ==
تنها مورد قابل توجه ضخیم شدن پوست و گاه ترک خوردن آن (مانند پاشنه پا) است.
 
== درمان ==