سازمان مدیریت بحران فدرال: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW=
|motto = ''A Nation Prepared''<font color="white">ا</font><font color="black"><ref>{{یادکرد وب |نام خانوادگی=Timon Singh |عنوان=FEMA: Rescuers or redundant? |نشانی= http://www.americainfra.com/news/fema/|بازبینی= ۲۹ فوریه ۲۰۱۳ |تاریخ=۲ ژوئیه ۲۰۱۰ |ناشر=US Infrastructure.com |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان=fa}}</ref>
|coordinates = <!--{{coord|LATITUDE|LONGITUDE|type:landmark_region:US|display=inline,title}}-->
|mottoemployees = ''A Nation Prepared'' = +۱۰٫۰۰۰ نفر<ref name=fema>{{یادکرد وب |نام خانوادگی=Timon Singh |عنوان=FEMA:FEDERAL RescuersEMERGENCY orMANAGEMENT redundant?AGENCY |نشانی= http://www.americainfrafema.comgov/newspdf/femaabout/budget/fema_fy2013_bib.pdf |بازبینی= ۲۹ فوریه ۲۰۱۳ |تاریخاثر=۲Official ژوئیهWebsite ۲۰۱۰of FEMA |ناشرتاریخ=US۲ Infrastructure.comنوامبر ۲۰۱۲ |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان=enfa }}</ref>
|budget = ۱۳٬۵۶۰٬۰۰۰ [[دلار آمریکا]]<ref name=fema>{{یادکرد وب |عنوان=FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY |نشانی=http://www.fema.gov/pdf/about/budget/fema_fy2013_bib.pdf |بازبینی=۲۹ فوریه ۲۰۱۳ |اثر=Official Website of FEMA |تاریخ=۲ نوامبر ۲۰۱۲ |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان=fa }}</ref>
|employees = +۱۰٫۰۰۰ نفر
|budget = ۱۳٬۵۶۰٬۰۰۰ [[دلار آمریکا]]
|chief1_name = کریگ فیوگیت
|chief1_position = مدیر