تفاوت میان نسخه‌های «اوراق قرضه»

۱۲٬۵۰۱ بایت حذف‌شده ،  ۸ سال پیش
حذف سریع
جز (رده:اوراق بهادار افزوده شد با استفاده از وپ:رده‌ساز)
(حذف سریع)
{{حذف سریع|بی سر و ته}}
[[رده:]]`'''اوراق قرضه'''
 
== امانتی ==
* [[باندامورمالی]]، درامورمالی، یک نوع اوراق قرضه.
* [[اوراق قرضه دولت]]، اوراق قرضه صادرشده توسط دولت ملی.
* [[جنگ اوراق بهادار]]، نوع اوراق قرضه دولتی برای جمع آوری کمکهای مالی برای تلاشهای جنگی استفاده می‌شود.
* [[اوراق قرضه شهری]]، اوراق قرضه‌ای که توسط دولتهای محلی یاشهری صادر می‌شود.
* [[اوراق قرضه صنفی]]، که توسط شرکت صادرمیشود.
* [[اوراق قرضه رهنی]]، درآفریقای جنوبی اوراق قرضه یااوراق قرضه رهنی یک اصطلاح غیرمعمول برای مایملک رهنی است.
* [[اوراق قرضه بیمه]](اوراق قرضه سرمایه گذاری)، یک زندگی مطمئن براساس سرمایه گذاری حق بیمه.
* [[ضمانتنامه]]، پیمان سه قسمتی، جایی که ضامن تعهد میکندکه اگر موکل کاری انجام ندادیادرست انجام ندادوعده پرداخت به بستانکاررامیدهد.
* [[اوراق اجرایی]]، ضمانت اوراق برای اتمام کاری که درقرارداد هست.
* نماینده ضامن[[یاکفیل ضامن]]، شخص یاشرکتی که ضمانتنامه‌ای رابرای برگرداندن شخص به دادگاه فراهم می‌کند.
* [[بانداجاره]](یاپرداخت خسارت)، خسارت گرفته شده توسط صاحبخانه دررابطه بااجاره ملک.
* [[باندفاجعه]](یااوراق قرضه گربه)، شکلی ازبیمه اتکایی.
* نیروی کارگر ضمانت شده(یا[[وام اسارت]])، سیستم خدمات اجباری جایی که شخصی بایدکارکندتاتمام دینش کامل پرداخت شود.
* [[باندارتباط]]، یک بلوک ساختمان اساسی تعاونی‌های اعتباری وبانکهای تعاونی.
* [[فشارباند]]، یک نوع اعتراض سیاسی بوسیله فروش اوراق قرضه.
 
== قضایی ==
* [[اوراق قرضه صلح]]، به منظورحفاظت ازطرف یک دادگاه کانادا.
* پیمان قبیله اسکاتلندی.
* [[باندانجمن]]، یک سندقانونی بریتانیاازقرن۱۶
* [[بانددرمقابل ایالات متحده امریکا(۲۰۰۰)]]دادگاه عالی ایالات متحده درمورداصلاحیه چهارم.
* [[باندvملکه]]، دادگاه عالی سال۲۰۰۰استرالیا.
 
== علوم طبیعی ==
* [[تعدادباند]]، مکانیک سیالات بدون ابعاد، نسبت نیروهای گرانشی به نیروهای کششی_سطحی رابیان می‌کند.
* [[باندشیمی]]، پدیده فیزیکی ازموادشیمیایی که باجذب اتم‌ها نگه داشته می‌شود.
* [[باندکووالانسی]]، بین نافلزات
* [[باندوابسته به یون‌ها]]، بین فلزات ونافلزات.
* [[باندفلزی]]، بین فلزات.
* [[باندنیروی بازتابش]]، اندازه گیری تابش الکترو مغناطیسی منعکس شده ازجسم.
* [[باندگراف]]، شرح گرافیکی ازیک سیستم فیزیکی پویا.
* [[باندمدل نوسان]]، مدل شبکه‌ای برای شبیه سازی یک ترکیب و پویایی سیستم‌های پلیمری.
* [[باند(صورت فلکی به زبان چینی)]]، هردوعمارت درصورت فلکی ببرسفیدبا روشنایی ونوردرآن عمارت.
* [[بانددهانه]]، یک دهانه آتشفشان درمریخ.
 
== علوم اجتماعی ==
* [[باندجفت]]، درزیست شناسی میل قوی است که دربعضی گونه‌های خاص بین نروماده درهنگام تولید مثل یک جفت وجوددارد یاگاهی اوقات بین اعضای خاص همان گونه هاوجوددارد.
* [[پیوندانسانی]]
* [[پیوندمادرانه]]
* [[پیوندپدرانه]]
* [[پیوندمردانه]]
* [[پیوندزنانه]]
* [[پیونداحساساتی]]
 
== انسان شناسی ==
* [[جامعه‌ای که باروستاپیوندخورده]]
* [[جامعه‌ای که بازمین پیوند خورده]]
* [[جامعه‌ای که بااجدادوتبارپیوندخورده]]
 
== ساخت، ساخت وسازالکترونیک ==
* باند، روش آجرکاری وطریقه قرارگرفتن آجرهادر[[کناریکدیگر]].
* [[باندکاغذها]]، کیفیت بالاودوام کاغذ.
* [[پیوند چرم]]، چرم‌های بهم پیوسته.
* [[بطری در اوراق قرضه]]، اشاره به یک نوع ویسکی امریکایی می‌کند.
* مخزن زنجیره‌ای، نام دیگر [[انبارهای زنجیره‌ای]] است که ممکن است الکل درمکانی بدون مالیات وتحت شرایط سخت وخشک نگهداری شود.
* [[اتصال]]ممکن به متدهای تولید الکتریسیته اتصالی برگردد.
* [[اتصال تراشه]]، روشی برای سیم کشی بعضی تراشه هاست (همچنین برای ساختهای متفاوت است) باضافه قالب ای سی.
* [[اتصال سیم]]، روشی برای ایجاداتصال بین تراشه‌های کوچک وقسمت‌های بیرونی یک وسیله نارسانا.
* [[اتصال توپی یاکروی]]، خیلی شبیه به اتصال سیم هاست.
* [[اتصال کانال]](یااتصال مودم)، آرایشی در دویاچندشبکه واسط درکامپیوترمیزبان که بهم پیوسته‌اند.
* اتصالNIC، یک نام فرعی برای [[اتصال انبوه]].
* [[اتصال الکتریکی]]، شیوه اتصال همه فلزلت دریک فضابرای حفاظت ازجرقه الکتریکی.
 
== نام وشرکت محصول ==
* [[اوراق قرضه(گوسفند)]]، نزادگوسفنداسترالیا.
* [[اوراق قرضه (شراب)]]، تولیدکننده شراب فرقه کالیفرنیا.
* [[اوراق قرضه (لباس)]]، شرکت پوشاک استرالیا.
* [[باندفروشگاههای پوشاک]]، شرکت سابق پوشاک نیویورک.
* اوراق قرضه، که قبلا به نام فروشگاه در نورویچ انگلستان در حال حاضرنامیده می‌شود[[جان لووئیس نورویچ]].
* [[اوراق قرضه]]، که قبلا به نام یک فروشگاه درشلمزفورد، اسکنس، درحال حاضرشلمز فورد دبنهامس نامیده می‌شود.
* [[سلاح‌های باند]، یک تولیدکننده اسلحه درتگزاس
* [[باند گروه حمل ونقل هوایی]]، اپراتور بالگردبریتانیا.
* [[باند هلیکوپترهای سواحل دریایی]]، تقویت کننده مواردفوق الذکر
* [[باندماشین هایltd]]، ساخت ماشین‌های ی درمقیاس کوچک ازسال ۱۹۴۹تا1971
* [[باند۸۷۵]]، ماشین‌های موتوری سه چرخه
* [[باند اشکال]]، ماشینهای موتوری سه چرخه
* [[باندتجهیزکردن]]، ماشینهای موتوری چهارچرخ
* [[باند ماشینهای کوچک]]، ماشینهای موتوری سه چرخه
* [[اوراق قرضه]]، ابزارنرم افزارrad
* [[باند خیابان(سیگار)]]، بانام تجاری سیگار
* [[باندگیتارالکترونیکی]]، ساخته شده توسط باند گیتارها
* [[باندانجمن بازار]]، انجمن بین المللی تجاری برای صنعت بازاراوراق قرضه
* [[باند بی سیم]]، یک شرکت استرالیایی بی سیم
 
== شرکتها وسازمانها ==
* [[باندافریکنر]]، یک حزب سیاسی درمتحده کیپ در قرن۱۹
* [[بانددانشجویانه]]-یک سازمان دانشجویی آلمان
* [[کلیسایی ازباند جهانی]]، یک گروه مذهبی در بریتانیا
* [[(باند)اخوان سازمانهای سرنوشتهای جدید]]، توسط کشیش جسی لی، پترسون ایجادشده‌است
* [[باند(برای توسعه بین المللی)]]، اعضای اصلی رابرای عضویت دربریتانیامبتنی برسازمانهای غیردولتی مشغول
* [[باندرتوسعه بین المللی]]
 
== سرگرمی ==
* سری[[جیمز باند]]ازداستانهای جاسوسی دراصل توسط فلیمینگ نوشته شده‌است
* [[جیمزباند(شخصیت)]]، نماینده مخفی انگلیس که شخصیت اصلی در این مجموعه‌است
* [[رمان باند جیمز]]، آثارادبی اصلی توسط فلمینگ بعلاوه آثاردیگر نویسندگان پس از فلیمینگ
* [[مجموعه‌های جیمز باند]]، مجموعه‌ای از۲۳فیلم‌های محبوب نماینده مخفی انگلیس
* [[باند دختر]]،"عشق"وعلاقه به یک فیلم جیمزباند
* [[کمپین باند]]، شخصیت داستانی ازلیگ آقایان فوق العاده
* [[باند]]، کوارتت زهی استرالیا/انگلیس
* [[باند:مجموعه کلیپ ویدیو]]، یک مجموعه تصویری از گروه
* [[باند]]، فیلم‌های چارلی چاپلین که توسط باند حمایت آزادشده‌است
* [["باند"]]، اتصال یک قسمت از فصل سوم ازپیشتازان فضا:نسل بعدی
* [[باندخیابان(فیلم)]]، یک فیلم بریتانیایی۱۹۴۸
 
== اماکن ==
* [[باند خیابان]]، یک خیابان خریدعمده‌ای در انتهای غرب لندن
* [[باندخیابان ایستگاه سوم]]
* [[بانددانشگاه]]، ساحل عاج، استرالیا
* [[باند افریقای جنوبی]]، پردیس افریقای جنوبی بانددانشگاه
* [[باند گروه اموزش وپرورش]]، تورنتو,انتاریو
* رئیس باند،[[شهرداری منطقه دورهام]]، انتاریو
* رئیس باند، بخش سیمکو،[[انتاریو، بخش غربی]]
* [[برادفوردجیلیمبوری]]، انتاریو
* [[باندجزیره کوئیز لند]]، جزیرهای در تنگه تورس
* [[باندخلیج]]، مقداریاحجم آب در نوناووت در کانادا
* [[باندها، لکنشایر]]، یک روستای انگلیسی
 
== ایالات متحده امریکایی ==
* [[باند، کلرادو]]
* [[باندکانتی، ایلت ایلمینویزدرجه]]
* [[باندشهرستان واحد مدرسه منطقه۲]]
* [[باندشهرستان، لارنس درشهرستان، ایلنوی]]
* [[باندمی سی پی]]
* [[باندهیل اوهایو]]
* [[باندهیغیرس]]، نام سابق ساختمان دادگاه درکلیولنداوهایواست
* [[باند ابشار]]، ابشاررودخانه انتوگان میشگان
* [[باندمنظره ابشار]]، یک پارک دولتی بالایی ابشار
* [[کوه باند]]، یک کوه در شهرستان گرانون، بنیوهمشایر
* [[باندخانه‌ها]]، ابهامزدایی‌های مختلف ملی ثبت نامهای مکان‌های تاریخی درایالات متحده
 
== مردم ==
* [[آلن باند(بازرگان)]]متولد۱۹۳۸تاجراسترالیا
* [[ادواردباند]]متولد۱۹۳۴نمایش نامه نویس انگلیسی
* [[باندaادوارد]](۱۹۲۹-۱۸۴۹)دولت مهندس ونقشه 1904-1899NY
* [[فرانسیس رئیس باند]]۱۸۷۵-۱۷۹۲ستوان فرماندارآپرکانادا
* [[باندجرائد]]۱۹۶۵-۱۹۰۹تست کریکت درافریقای جنوبی
* [[جورج فیلیپس]]۱۸۶۵-۱۸۲۵ستاره شناس امریکایی
* [[باندگراهام]] ۱۹۷۴-۱۹۷۳ موسیقی دان انگلیسی
* [[جیمز باند]](پرنده شناس)۱۹۸۹٫۱۹۰۰- پرنده شناس امریکایی
ایجادشده توسط آسیه حقیقی
 
[[رده:اوراق بهادار]]