باز کردن منو اصلی

تغییرات

==پانویس==
{{پانویس}}
 
==پیوند به بیرون==
[http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-b172f78f712f4e4c9ebd7a486930e412-fa.html لغت نامه دهخدا : ابن قتیبه]
کاربر گمنام