تفاوت میان نسخه‌های «فمینیسم لیبرال»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
 
[[پرونده:Womanpower logo.svg|بندانگشتی|چپ|220px|یکی از لگوهای فمینیسم]]
'''فمینیسم لیبرال''' در نظر '''[[[[جرج ریتزر]]]] جامعه‌شناس آمریکایی''' در کتاب '''نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر'''، این صورت تعریف شده است: «نظریه ی فمینیستی بخشی از یک رشته پژوهش درباره ی زنان است که به طور ضمنی یا رسمی، نظام فکری گسترده و عامی را درباره ویژگی های بنیادی زندگی اجتماعی و تجربه انسانی از چشم انداز یک زن ارائه می کند» وی همچنین اضافه می کند که نظریه فمینیستی نظامی از افکار کلی می باشد که برای توصیف و تبیین زندگی اجتماعی و تجربه ی بشری از دیدگاه طرفداری از زنان ساخته و پرداخته شده است.
 
در واقع به دلیل این که [[فمینیسم]] کلیتی واحد نیست و پیوستاری از اندیشه و عمل را دربرمی گیرد که که هر یک می کوشند توصیفی از ستم بر زنان ارائه دهند و با تبیین علل و پیامدهای آن راهبردهایی برای رهایی زنان از قید آن تجویز کنند، به دست دادن تعریفی واحد از آن را تقریبا ناممکن می سازد. از این بابت است که امروزه نظریه پردازان فمینیست به جای کوشش در جهت ارائه ی تعریفی واحد از فمینیسم از '''انواع فمینیسم''' سخن می گویند.
۷۶

ویرایش