تفاوت میان نسخه‌های «میان‌سینه»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۷ سال پیش
B- محتویات نرمال مدیاستن میانی:
(1) [[پریکارد قلب]] (2) [[آئورت]] صعودی و عرضی
(3) SVC و IVC (4) شریان و [[ورید براکیوستالیکبراکیوسفالیک]]
(5) [[عصب فرنیک]] و [[واگ]] (6) [[تراشه]]
(7) برونشهای اصلی و عروق اصلی ریوی