تفاوت میان نسخه‌های «زبان صوری»

جز
روبات: اِعمال دستور خط فارسی و فرهنگ املایی
جز (روبات: اِعمال دستور خط فارسی و فرهنگ املایی)
 
 
* [[نماد]] : کوچک ترین و بنیادی ترین عضو یک زبان است . برخی مواقع به نماد ها حرف هم گفته می شود . نماد ها را معمولامعمولاً با حروف لاتین کوچک مثل a ، b و ... نشان می دهند .
 
* الفبا : یک مجموعه متناهی از نمادها که در یک زبان تعریف شده اند . الفبای زبان توسط Σ نشان داده می شود .
* رشته : دنباله ای از نماد های یک مجموعه الفباست که با عمل الحاق به هم پیوسته اند .
 
رشته ممکن است متناهی یا غیر متناهی باشد . طول یک رشته برابر است با تعداد نمادهایی که رشته را تشکیل می دهند . طول رشته را با قدر مطلق آن نمایش می دهند . مثلامثلاً :
 
اگر w=aabbbbc آنگاه طول رشته ( |w| ) برابر است با هفت . زیرا این رشته با هفت نماد ساخته شده است .
۲۴٬۴۵۸

ویرایش