تفاوت میان نسخه‌های «میان‌سینه»

منبع دارد
(منبع دارد)
{{بدون منبع}}
 
مدیاستن (Mediastinum) حفرهٔ مرکزی قفسه سینه بوده که از قدام به استخوان جناغ سینه [[استرنوم]]، از پشت به ستون مهره‌ها و از طرفین توسط ریه‌ها محدود شده است و دارای دو قسمت فوقانی که بالای [[برون شامه قلب]] (pericardium) قرار گرفته و یک قسمت تحتانی زیر برونشامه است که خود به سه قسمت قدامی، میانی و خلفی تقسیم می‌شود. تمام اندامهای قفسه سینه بجز ریه ها در داخل مدیاستن قرار دارند.