باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱۱ سال پیش
جز
بخش مركزی شهرستان نقده به بخش مرکزی شهرستان نقده منتقل شد: روبات: عنوان نویسه نااستاندارد داشت
۲۴٬۴۵۸

ویرایش