تفاوت میان نسخه‌های «توان (فیزیک)»

جز
برچسب: افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند (AF)
 
به طوری که:
<math> P(t) </math> توان لحظه‌است به وات.
<math> V(t) </math> [[اختلاف پتانسیل الکتریکی]] (یا تغییر ولتاژ) بین دو سر مولفه به [[ولت]] است.
<math> I(t) </math> [[جریان الکتریکی]] در [[آمپر (یکا)|آمپر]] است که از مولفه میگزرد.
 
اگر مولفه یک [[مقاومت]] است که نسبت ولتاژ به شدت جریان آن زمان-ناوردا است، آنگاه داریم: