تفاوت میان نسخه‌های «فرایند هم‌دما»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحهٔ جدید: فؤايند همدما فرآيندی ترموديناميکی است که در طی مراحل مختلف آن دما تغييری نمی گند. [[رده:ترمودینا...)
 
فؤايند همدما فرآيندی [[ترموديناميک]]ی است که در طی مراحل مختلف آن دما تغييری نمی گندکند و ثابت می باشد.
[[رده:ترمودینامیک]]
۱۹۴

ویرایش