تفاوت میان نسخه‌های «سجادیه (دیر)»

بدون خلاصه ویرایش
این چاه درقسمت شمال شرقی روستا واقع بوده بدلیل پیشرفت روستا وگسترش آبراسانی به روستا به مرور زمان زیر خاک شده وآثاری از آن باقی نیست درکنار این چاه الان چند کانال آب حفر کرده جهاد که بوسیله لوله کشی آب مصرفی شهربردخون تامین میشود.
==Aabbasi12==21/12/1391
 
این روستا اخیراً به «سجادیه» تغییر نام یافته است.
 
۹

ویرایش