تفاوت میان نسخه‌های «مهندسی هوافضا»

بدون خلاصه ویرایش
[[تصویر:X-29 in Banked Flight.jpg|left|thumb|250px|هواپیمای بال روبه جلوی X-29 [[ناسا]] که برای آزمایش‌های هوافضایی بکار می‌رود]]
 
'''مهندسی هوا فضا'''، شاخه‌ای ستاست از [[مهندسی]] که با طراحی [[هواپیما]]، [[فضاپیما]]، و مسائل و موضوعات وابسته به آن‌ها سر وکار دارد. اغلب اوقات، از آن به عنوان [[مهندسی هوانوردی]] یاد می‌شود، خصوصا، زمانی که فقط به هواپیما اشاره ‌شود، و وقتی که فضاپیما مورد نظراست، به آن [[مهندسی فضانوردی]] گفته می‌شود.
 
مهندسی هوافضا یکی از پیشروترین زمینه‌های پژوهشی است و بودجه‌های کلان نظامی و غیرنظامی که صرف این رشته می‌شود زمینه‌های پیشرفت و جهش در دیگر رشته‌های دانش و مهندسی را فراهم ساخته است.
 
مهندسی هوافضا دانشی [[راهبرد|راهبردی]] است که در آن از دانشهای دیگر مانند [[متالورژی]]، [[علم رایانه | علوم رایانه]] و [[الکترونیک]] بهره گیریبهره‌گیری می‌شود.
 
== رشته هوافضا در دانشگاه ==
هدف رشته دانشگاهی مهندسی هوافضا تربیت کارشناسانی است که نیروی انسانی مورد نیاز برای طراحی، پژوهش و ساخت در صنایع گوناگون هوافضایی را فراهم سازند. این رشته بهدانشگاهی رشتههوافضا خویشاوندی زیادی با تمامی گرایشهای [[مهندسی مکانیک]] بسیاردارد شبیهبه میاین باشدجهت ودارای تعدادشماری زیادیدرس‌های ازمشترک واحدهایبا تخصصیگرایشهای اینمهندسی دومکانیک رشتهمثل مشترک[[مکانیک میجامدات]] باشد،و [[مکانیک شاره‌ها]] است. در بعضی دانشگاههای دنیادانشگاه‌ها، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا به عنوان یک دانشکده مستقل وجود دارد.
 
پایه بیشتر درس‌های این درس‌هارشته بر [[ریاضی]] است، مانند [[دینامیک سیالات]] برای آئرودینامیک یا معادلات حرکت برای دینامیک پرواز. با این‌همه، اجزاء تجربی بسیاری نیز در این رشته وجود دارد. از نظر تاریخی، این اجزا تجربی از آزمایش مدلهای کوچک و نمونه اولیه، در [[تونل باد]] و یا در فضای باز منشا گرفته استگرفته‌اند. پیشرفت‌های صنعت رایانه مااین امکان را قادربه وجود آورده ساختهکه از [[دینامیک محاسباتی سیالات]]، و [[شبیه سازی]] رفتار سیال، بتوان برای کاهش هزینه و زمان صرف شده در آزمایش تونل باد استفاده کنیمکرد.
در ایران رشته مهندسی هوافضا در دوره [[کارشناسی]] در [[دانشگاه صنعتی امیرکبیر]] ([[پلی تکنیک تهران]]) ، [[دانشگاه صنعتی شریف]] ، [[دانشگاه صنعتی مالک اشتر]] ، [[دانشگاه ستاری]] و [[دانشگاه آزاد اسلامی]] واحد علوم و تحقیقات تدریس می شود و حال حاضر در مقطع [[کارشناسی ارشد]] و [[دکترا]] این رشته به چهار گرایش [[آیرودینامیک]] ، [[پیشرانش]] (جلوبرنده‌)، [[مکانیک پرواز]] و [[سازه|سازه‌های]] هوافضایی تقسیم می شود.
 
در ایرانایران، رشته مهندسی هوافضا در دوره [[کارشناسی]] در [[دانشگاه صنعتی امیرکبیر]] ([[پلی تکنیک تهران]]) ، [[دانشگاه صنعتی شریف]] ، [[دانشگاه صنعتی مالک اشتر]] ، [[دانشگاه ستاری]] و [[دانشگاه آزاد اسلامی]] واحد علوم و تحقیقات تدریسآموزش میداده شودمی‌شود. ودر حال حاضر در مقطع [[کارشناسی ارشد]] و [[دکترا]] این رشته به چهار گرایش [[آیرودینامیک]] ، [[پیشرانش]] (جلوبرنده‌)، [[مکانیک پرواز]] و [[سازه|سازه‌های]] هوافضایی تقسیم می شودمی‌شود.
 
=== آیرودینامیک ===
 
=== پیشرانه ها ===
دانش پیشرانه‌ها به مطالعه و بررسی سامانه‌های [[جلوبرنده]]، اعمّ از موتورهای هوازی و غيرهوازی مي‌پردازدمی‌پردازد. موتورهای هوازی شامل موتورهای پيستونی و چرخپره‌ای (توربینی) است كه از هوا به عنوان اكسيدكننده استفاده نموده و سوخت را با خود حمل می‌كنند. اما موتورهای غيرهوازی مانند موتور موشک‌ها و فضاپيماها است كه سوخت و اكسيدكننده را با خود حمل می‌كنند. در اين دانش نحوۀ توليد نيروی رانش و همچنین ساختار كلی انواع موتورهای هوافضایی بررسی و مورد تجزيه و تحليل قرار می‌گيرد.
 
=== مکانیک پرواز ===
مکانیک پرواز بهبا مطالعهبهره‌گیری واز بررسیداده‌های رفتارهواپویشی، هندسی و حرکاتوزنی بابه بهرهمطالعه گیریو ازبررسی داده‌هایرفتار هواپویشی،و هندسیحرکات و وزنیهواپیما می‌پردازد و. در واقع علم مکانیک پرواز از عملکرد تشکیل می‌شود و عملکرد به بررسی برد، مسافت نشست و برخاست، مداومت پروازی در سرعت‌های گوناگون و پایداری و کنترل وسایل پرنده می‌پردازد.
 
=== سازه‌های هوافضایی ===
سازه‌های هوافضایی به مطالعه و بررسی سازه‌های هواپیما و دیگر هوا/-فضاگردها می‌پردازد و. هدف آن طراحی سازه‌هایی است که علاوه بر استواری کافی در برابر بارهای آیرودینامیکی و دیگر بارهای [[استاتیک|استاتیکی]] وارد بر وسایل پرنده، کمترین وزن ممکن را نیز داشته باشند.
 
رشته دانشگاهی هوافضا خویشاوندی زیادی با تمامی گرایشهای [[مهندسی مکانیک]] دارد به این جهت دارای شماری درس‌های مشترک با گرایشهای مهندسی مکانیک مثل [[مکانیک جامدات]] و [[مکانیک شاره‌ها]] است .
 
پایه بیشتر این درس‌ها بر [[ریاضی]] است، مانند [[دینامیک سیالات]] برای آئرودینامیک یا معادلات حرکت برای دینامیک پرواز. با این‌همه، اجزاء تجربی بسیاری نیز در این رشته وجود دارد. از نظر تاریخی، این اجزا تجربی از آزمایش مدلهای کوچک و نمونه اولیه، در [[تونل باد]] و یا در فضای باز منشا گرفته است. پیشرفت‌های رایانه ما را قادر ساخته از [[دینامیک محاسباتی سیالات]]، و [[شبیه سازی]] رفتار سیال، برای کاهش هزینه و زمان صرف شده در آزمایش تونل باد استفاده کنیم.
 
== پیوند های بیرونی ==
کاربر ناشناس