باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏نام: اصلاح ارقام
 
به‌دلیل قدمت و اصالت کلمهٔ [[دانشنامه]] و استعمال آن برای کتاب‌های [[دایرةالمعارف]]‌گونه در آثار قدما و پیشینیان (مانند ''[[دانشنامه علائی]]'' [[ابن سینا]] و ''[[دانشنامه شاهی]]'' [[محمدامین استرآبادی]])، ''بنیاد دایرة المعارف اسلامی'' این ترکیب [[فارسی]] ساده و رسا را بر اصطلاح «دایرةالمعارف» ترجیح داد، و ازآن‌رو که این دانشنامه مباحث مربوط به جهان اسلام را شامل می‌شود، عبارت «جهان اسلام» را بدان افزود.
 
== جلد ها==
 
{| class="wikitable"
|-
! شماره جلد!! سال انتشار !! شابک !! حرف
|-
| ۱|| ۱۳۷۵ || 964-447-001-x|| ب
|-
| ۲ || ۱۳۷۵ || ۹۶۴-۴۴۷-۰۰۲-۸ ||
|-
| ۳ || ۱۳۷۸ || ۹۶۴-۴۴۷-۰۰۳-۶||
|-
| ۴ || ۱۳۷۷ || ۹۶۴-۴۴۷-۰۰۴-۴ ||
|-
| ۵ || || ||
|-
| ۶ || ۱۳۸۰ || ۹۶۴-۴۴۷-۰۰۷-۷ ||
|-
| ۷ || ۱۳۸۲ || ۹۶۴-۴۴۷-۰۰۸-۷||
|-
| ۸ || ۱۳۸۳ || ۹۶۴-۴۴۷-۰۰۹-۵||
|-
| ۹ || ۱۳۸۴ || ۹۶۴-۴۴۷-۱۰-۷ ||
|-
| ۱۰ || ۱۳۸۵ || ۹۶۴-۴۴۷-۰۱۱-۷||
|-
| ۱۱ || ۱۳۸۶ || ۹۶۴-۴۴۷-۰۱۲-۵||
|-
| ۱۲ || ۱۳۸۷ || ۹۶۴-۴۴۷-۰۱۳-۳||
|-
| ۱۳ || ۱۳۸۸ || ۹۶۴-۴۴۷-۰۱۴-۸||
|-
| ۱۴ || ۱۸۹ || ۹۶۴-۴۴۷-۰۱۵-۵ ||
|-
| ۱۵ || || ||
|-
| ۱۶ || ۱۳۹۱ || ۹۷۸-۶۰۰-۴۴۷۰۱۷-۹ || خِلعت ‌پوشان - داعی
|}
 
== پیشینه ==
۶۳۵

ویرایش