تفاوت میان نسخه‌های «نظم اجتماعی»

جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
(صفحه‌ای جدید حاوی « '''نظم اجتماعی''' مبین توقع‌های اساسی زندگی اجتماعی است. هر جامعه با هرنوع اعت...» ایجاد کرد)
 
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
'''نظم اجتماعی''' مبین توقع‌های اساسی زندگی اجتماعی است. هر جامعه با هرنوع اعتقادها، سنت‌ها، گرایش‌های سیاسی و با هر سیستم حکومتی نیازمند داشتن نظم و ترتیب خاص برای اداره خود است. حتی جوامع اولیه انسان‌ها دارای نظم اجتماعی بوده است کمااینکه جنبه طبیعی این نظم را نمی‌توان نادیده گرفت. در جوامع ابتدایی این نظم به طور خودبخودی ایجاد شد اما با وجود تنوع و پیچیدگی، جوامع کنونی نیازمند قوانینی هستند که این نظم را ایجاد کنند.
 
سنت‌ها، آداب و رسوم قومی هر جامعه به تنهایی تامین کننده نظم اجتماعی نیستند اما اهمیت هریک حسب درجه وابستگی آنها به جامه غیر قابل انکار است و قوانین و مقررات با توجه به این سنت‌ها تدوین می‌شوند. <ref name="jaza"> نوربها، رضا. ''زمینهٔ حقوق جزای عمومی''، چاپ سی و چهارم. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۹۱. ISBN 964-7618-42-5. </ref>
'''نظم اجتماعی''' مبین توقع‌های اساسی زندگی اجتماعی است. هر جامعه با هرنوع اعتقادها، سنت‌ها، گرایش‌های سیاسی و با هر سیستم حکومتی نیازمند داشتن نظم و ترتیب خاص برای اداره خود است. حتی جوامع اولیه انسان‌ها دارای نظم اجتماعی بوده است کمااینکه جنبه طبیعی این نظم را نمی‌توان نادیده گرفت. در جوامع ابتدایی این نظم به طور خودبخودی ایجاد شد اما با وجود تنوع و پیچیدگی، جوامع کنونی نیازمند قوانینی هستند که این نظم را ایجاد کنند.
 
سنت‌ها، آداب و رسوم قومی هر جامعه به تنهایی تامین کننده نظم اجتماعی نیستند اما اهمیت هریک حسب درجه وابستگی آنها به جامه غیر قابل انکار است و قوانین و مقررات با توجه به این سنت‌ها تدوین می‌شوند. <ref name="jaza"> نوربها، رضا. ''زمینهٔ حقوق جزای عمومی''، چاپ سی و چهارم. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۹۱. ISBN 964-7618-42-5. </ref>
 
== پانویس ==