تفاوت میان نسخه‌های «دولت»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۷ سال پیش
جز
 
=====آنارشیسم=====
یا هرج و مرج گرایی که گهگاه به این مفهوم بی دولتی هم گفته می شود؛ ساختاری است که برای از بین بردن هر گونه امر اجباری و دولتی تلاش می کند و معتقد است همه امور باید به گونه داوطلبانه و از بین داوطلبینداوطلبان اداره شوند. آنارشی وضعیتی است که در آن هیچ دولتی وجود ندارد.
 
این امر ممکن است بعد از یک جنگ داخلی اتفاق بیفتد، وقتی که دولت از هم فرو پاشیده است و گروه های رقیب برای به قدرت رسیدن در حال جنگ با یکدیگر هستند. هم چنین اشخاصی نیز وجود دارند که آنارشیست خوانده می شوند. ایشان معتقدند که هر گونه دولتی امری بد و غیر مفید است و این اعتقاد است که آنارشیسم خوانده می شود. آنارشیست ها فکر می کنند که دولت مردم را از سامان دادن به زندگی شخصی شان باز می دارد. و به جای آن می پندارند که اگر مردم خود کنترل امور را در دست بگیرند و با هم و در کنار یکدیگر کار کنند، به نتیجه بهتری خواهند رسید و زندگی مطلوب تری خواهند داشت و هر جامعه ای را که بخواهند و انتخاب کنند، خواهند داشت.
۷۶

ویرایش