تفاوت میان نسخه‌های «ایتو هیروبومی»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{Infobox officeholder |name = ایتو هیروبومی |native_name = 伊藤 博文 |image = Itō Hirobumi.jpg |office ...» ایجاد کرد)
برچسب: منبع‌دهی نادرست (پخ)
 
|term_end = ۱۰ می ۱۹۰۱
|predecessor = [[یاماگاتا آریتومو]]
|successor = [[Saionjiسایونجی Kinmochiکینموچی]] <small>(Acting)</small>
|monarch2 = [[امپراتور میجی]]
|term_start2 = 12۱۲ Januaryژانویه 1898۱۸۹۸
|term_end2 = 30۳۰ Juneجون 1898۱۸۹۸
|predecessor2 = [[Matsukataماتسوکاتا Masayoshiماسایوشی]]
|successor2 = [[Ōkumaاوکوما Shigenobuشیگه‌نوبو]]
|monarch3 = [[امپراتور میجی]]
|term_start3 = 8۸ Augustآگوست 1892۱۸۹۲
|term_end3 = 31۳۱ Augustآگوست 1896۱۸۹۶
|predecessor3 = [[Matsukataماتسوکاتا Masayoshiماسایوشی]]
|successor3 = [[Kurodaکورودا Kiyotakaکیوتاکه]] <small>(Acting)</small>
|monarch4 = [[امپراتور میجی]]
|term_start4 = 22۲۲ Decemberدسامبر 1885۱۸۸۵
|term_end4 = 30۳۰ Aprilآوریل 1888۱۸۸۸
|predecessor4 = Positionبرای establishedاولین بار
|successor4 = [[Kurodaکورودا Kiyotakaکیوتاکه]]
|office5 = [[List of Residents-General of Korea|Resident General of Korea]]
|monarch5 = [[امپراتور میجی]]
|term_start5 = 21۲۱ Decemberدسامبر 1905۱۹۰۵
|term_end5 = 14۱۴ Juneجون 1909۱۹۰۹
|predecessor5 = Position established
|successor5 = [[Soneسونه Arasukeآراسوکه]]
|birth_date = {{birth date|1841|10|16|df=y}}
|birth_place = [[Yamato,یاماتو، Yamaguchiیاماگوچی|Tsukariتسوکاری]],، [[Suoاستان Provinceسوئو]],، [[ژاپن]]
|death_date = {{death date and age|1909|10|26|1841|10|16|df=y}}
|death_place =[[هاربین]],، [[منچوری]],، [[جمهوری خلق چین]]
|death_cause = Assassination
|ethnicity = Asianآسیا
|gender = Maleمرد
|nationality = Japan ژاپنی
|signature = Ito Hirobumi Kao.png
|party = [[Rikken Seiyūkai|Friends of Constitutional Government]] <small>(1900–1909۱۹۰۰–۱۹۰۹)</small>
|otherparty = [[Independent (politician)|Independent]] <small>(Beforeقبل 1900از ۱۹۰۰)</small>
|spouse = Itōایتو Umekoاومه‌کو
|occupation = Government
|alma_mater = [[کالج دانشگاهی لندن]]
}}
 
'''ایتو هیروبومی''' نخستین، پنجمین، هفتمین و دهمین [[نخست‌وزیر ژاپن]] بود. <ref>{{پک|蟹江|1990|ک=日本全史|ص=818}}</ref>
 
{{-}}
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
 
== منابع ==
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=蟹江|نام=征治|کتاب= 日本全史 : ジャパン∪クロニック = Japan Chronik|سال=1990|ناشر= 講談社 |شابک
=9784062039949|زبان=ja}}
 
{{افراد-خرد}}