باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
 
== ''''رد کتاب متعصبانه و بدون استدلال عقلی و نقلی روزهای پیشاور''''''''--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کتابی به نام روزهای پیشاور به قدری سست است که نیازی به پاسخ ندارد با این حال می توان به جوابیه های شیعیان که منطقی و مستدل است رجوع کنید -الله ولی الذین آمنوا یخرجونهم من الظلمات الی النور0 یا علی ع مدد
کاربر گمنام