تفاوت میان نسخه‌های «موسیقی جنوب ایران»

جز
بدون خلاصه ویرایش
 
جز
موسيقی جنوبی ملهم از طبيعت تفتيده و گرم اين منطقه ، سرشار از شور و انرژی و حرارت است.
آن چه بيش از همه برای مطالعهبررسی موسيقی هرمزگان حائزدارای اهميت به نظر می رسد ،رسد، ترکيب جمعيتی اين منطقه است . در اين منطقه به جز ساکنان محلی ،محلی، اقوامتیره‌های ديگری از جمله مهاجرين بسيار قديمی آفريقايی نيز زندگی می کنند . موسيقی سواحلكرانه‌های جنوب ايران ، به باور برخی از شناسندگان، با موسيقی بوميان آفريقايی پيوندی ژرف و ريشه دار يافته است .
موسيقی به صورتهای مختلفگوناگون در هرمزگان اجرا می شود .
 
*[[سبالو]]
*[[لیوا]]
*[[موسیقی زار]]
 
مطلب برگرفته از: سیمای میراث فرهنگی استان بوشهر، تهران 1380 خ.
۱۴۸٬۹۶۲

ویرایش