الگو:Class/icon: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (وضعیت محافظت «الگو:Class/icon» را تغییر داد: موقتاً برای ویرایش جناب Mahan (خودم هستم مراقبم کسی خرابکاری نکند) ([ویرایش=اجازه فقط برای به کاربرهای)
بدون خلاصۀ ویرایش
|fa|برگزیده = symbol star gold.svg {{!}} مقاله برگزیده
|fl|فهرست برگزیده = Symbol star.svg {{!}} فهرست برگزیده
|fp|درگاه برگزیده = Symbol star silver.svg {{!}} درگاه برگزیده
|fm = Featured article star.svg {{!}} Featured media
|a|عالی = Symbol a class.svg {{!}} مقالهٔ عالی