باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
افزودن ترتیب
* صحنه‌ای از هنرنمایی شادروان مهدی فتحی در فیلم اعتراض {{یوتیوب|xt65xa6Jo4k|(یوتوب)}}
{{افراد-خرد}}
{{ترتیب:فتحی، مهدی}}
 
[[رده:اهالی تهران|فتحی، مهدی‌قلی]]
[[رده:بازیگران اهل ایران|فتحی، مهدی‌قلی]]
[[رده:درگذشتگان ۱۳۸۲|فتحی]]
[[رده:درگذشتگان ۲۰۰۴ (میلادی)]]
[[رده:زادگان ۱۳۱۸|فتحی، مهدی‌قلی]]
[[رده:زادگان ۱۹۳۱۱۹۳۹ (میلادی)]]