تفاوت میان نسخه‌های «ابر اورت»

۲۸۹ بایت اضافه‌شده ،  ۱۲ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
{{تمیزکاری}}
بر اساس نظریه [[یان هنریک اورت]] ستاره‌شناس هلندی، '''ابر اورت''' نام مکانی است که [[ستاره دنباله‌دار|ستاره‌های دنباله‌دار]] از آن سرچشمه می‌گیرند.
در سال ۱۳۲۹ خورشیدی (۱۹۵۰م)،ستاره شناس هلندی،«یان هنریک اورت» اعلام کرد به این علت که ستاره‌های دنباله دار از تمام جهات می‌آیند،پس باید از مکانی که دور منظومه شمسی را فراگرفته‌است،سرچشمه گرفته باشند.نظریه ی «اورت» مورد قبول عده ی زیادی از ستاره شناسان قرار گرفت و پس از آن،این مکان «ابر اورت» نام گذاری شد.
 
[[یان هنریک اورت]] در سال ۱۳۲۹ خورشیدی (۱۹۵۰م)،ستاره۱۹۵۰ شناس هلندی،«یان هنریک اورت»میلادی) اعلام کرد به این علت که ستاره‌های[[ستاره دنبالهدنباله‌دار|ستاره‌های داردنباله‌دار]] از تمام جهات می‌آیند،پسمی‌آیند، پس باید از مکانی که دور [[منظومه شمسی]] را فراگرفته‌است،سرچشمهفراگرفته‌ است سرچشمه گرفته باشند.نظریه ینظریهٔ «اورت» مورد قبول عده ی زیادی از ستاره شناسانستاره‌شناسان قرار گرفت و پس از آن،اینآن، این مکان «ابر اورت» نام گذاری شد.
ابر اورت در خارج کمربند [[کوی پر]] واقع شده و عرض آن از فاصله ۱۰۰ AU از ما شروع شده و تا یکصدهزار AU ادامه می‌یابد،واز این رو آن سوی ابر اورت را باید میانه ی راه میان خورشید و نزدیک ترین ستاره‌ها به ما مثلاً خانواده ی «[[آلفا سنتوری]]» به حساب آورد.
 
ابر اورت در خارج کمربند [[کوی پر]] واقع شده و عرض آن از فاصله ۱۰۰ AU از ما شروع شده و تا یکصدهزار AU ادامه می‌یابد،وازمی‌یابد، واز این رو آن سوی ابر اورت را باید میانه یمیانهٔ راه میان [[خورشید]] و نزدیک تریننزدیک‌ترین ستاره‌ها به ما مثلاً خانواده ی «[[آلفا سنتوری]]» به حساب آورد.
 
ابر اورت را دربردارندهٔ حدود ده تریلیون جرم فضایی برآورد می‌کنند.
کاربر ناشناس