تفاوت میان نسخه‌های «بزهکاری»

۱۳٬۱۰۹ بایت اضافه‌شده ،  ۱۳ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: حذف پیوند به خود)
علت های بزهکاری نوجوانان
 
نقش خانواده در بزهکاری نوجوانان:
1 ـ نداشتن‌ سرپرست‌ و جدا بودن‌ پدر و مادر از يكديگر
2 ـ ناهنجاريهای‌ خانوادگی‌ و وجود اختلاف‌ بين‌ پدر و مادر
3 ـ عدم‌ توجه‌ به‌ تربيت‌ فرزندان‌ و فقدان‌ راهنمايي‌ لازم‌ به‌ آن‌
4 ـ سخت‌گيری پدر و مادر و بدرفتاری‌ آنان‌ با فرزندان‌ خود
5 ـ ظلم‌ و ستم‌ نا پدری‌ يا نامادری‌
علل‌ و عوامل‌ موثر در برهكاری :
علت‌ بروز بزهكاری‌ معمولاً علت‌ واحدی‌ نيست‌ بلكه‌ هميشه‌ چندين‌ علت‌ دست‌ به‌ دست‌ يكديگر داده‌ و باعث‌ بروز بزه‌ در افراد می‌ گردند. اينك‌ علل‌ مهمی را كه‌ می ‌توان‌ نسبت‌ به‌ ساير عوامل‌ اساسی ‌تر تشخيص‌ داد در زير اشاره‌ می ‌نمايم‌.
عوامل‌ اجتماعی‌: جامعه‌ شناسان‌ به‌ عوامل‌ مستقيم‌ و غير مستقيم‌ محيط‌ و تراكم‌ جمعيت‌، وضع‌ سكونت‌، آلودگی هوا و غيره‌ توجه‌ كرده‌اند. نقش‌ شرايط‌ اجتماعی‌ و تعارضاتی كه‌ در چهارچوب‌ آن‌ به‌ وقوع‌ می ‌پيوندد، انكارناپذير است‌. مع‌ ذلك‌ نه‌ می توان‌ بزهكاری‌ را تنها بر اساس‌ عوامل‌ اجتماعی بررسی‌ كرد و نه‌ يافته‌های‌ مستقل‌ اين‌ زمينه‌ قبلی‌ همواره‌ هماهنگ‌ است‌.
بررسيی ها نشان‌ می‌ دهد وقتی كه‌ در جامعه‌ای‌ ثبات‌ و پايداری‌ اجتماعی و جود نداشته‌ باشد، جامعه‌ در شرايط‌ دشواری چون‌ شورش‌، جنگ‌ يا انقلاب‌ باشد و يا پاره‌ ای‌ شرايط‌ غير عادی و ناسازگاری‌ عمومی‌ در جامعه‌ رواج‌ داشته‌ باشد، ميزان‌ بزهكاری رو به‌ افزايش‌ می ‌گذارد. و به‌ عكس‌، هر قدر جامعه‌ به‌ سوی‌ پايداری‌ سوق‌ داده‌ شود، ميزان‌ بزهكاری‌ كاهش‌ می يابد.
طبقه‌ اقتصادی‌: فقر يكی‌ از عوامل‌ مهم‌ از انواع‌ انحرافات‌ از جمله‌ دزدی‌ و انحراف‌ جنسی در مردم‌، به‌ ويژه‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ است‌. فقر بی ‌گمان‌ به‌ وجود آورنده‌ سختی ها و ناملايماتی‌ است‌ كه‌ اگر نتوان‌ با آنها مبارزه‌ كرد، خواه‌ ناخواه‌ انسان‌ را به‌ زانو در می آورد. بيشتر محروميتها و برآورده‌ نشدن‌ تمايلات‌ كه‌ موجب‌ عدم‌ اطمينان‌ اجتماعی‌ می شود، ناشی‌ از عامل‌ فقر است‌ و نمی توان‌ آن‌ را ناديده‌ گرفت‌. بيكاری‌، كمبود مواد غذايی و پوشاكی‌، بی سوادی‌ و عقب‌ افتادگی‌، جهل‌ و خرافات‌، عدم‌ بهداشت‌ كافی‌ و انواع‌ بيماريهای‌ روحی‌ و جسمی و حتی‌ در سطح‌ جهانی‌، جنگها و خونريزيها، ريشه‌ در نيازهای‌ مادی‌ و ترس‌ از فقر دارد. فقدان‌ مسكن‌، زندگی در زاغه‌ها، سوء تغذيه‌ و بهداشت‌ ناكافی‌ نيز كه‌ با فقر، ارتباط‌ دارند. از عوامل‌ مهم‌ بزهكاری به‌ شمار می ‌آيند.
روابط‌ والدين‌ و نوجوان‌: احتمال‌ می رود مهم‌ترين‌ عامل‌ مؤثر در بزهكاری‌، روش‌ تربيتی‌ نارس‌ يا اختلال‌ در شبكه‌ ارتباطی‌ خانواده‌ باشد. تقريباً تمام‌ پژوهشها نشان‌ داده‌اند. والدين‌ كه‌ با كودكان‌ خود مهربان‌ نيستند بيشتر احتمال‌ دارد كه‌ فرزندانی‌ بزهكار داشته‌ باشند.
افزايش‌ احتمال‌ بزهكاری در خانواده‌هايی‌ وجود دارد كه‌ :
1 ـ والدين‌ از روشهای انضباطی‌ بسيار سخت‌ گيرانه‌ يا بسيار بی ‌بند و بار و فريبنده‌ استفاده‌ می ‌كنند.
2 ـ شيوه‌ انضباطی‌ به‌ جای‌ آنكه‌ مبتنی‌ بر استدلال‌ باشند مبتنی‌ بر تنبيه‌ بدنی است‌.
3 ـ والدين‌ نسبت‌ به‌ فرزندان‌ خود به‌ جای آنكه‌ گرم‌ و صميمی و عاطفی‌ باشند، بی ‌توجه‌، غافل‌ و تمسخر كننده‌ هستند
 
نقش‌ دوستان‌ و همسالان‌:
همانند سازی شديد با همسالان‌ با وابستگی به‌ آنها، صرف‌ نظر از طبقه‌ اجتماعی‌ ـ اقتصادی‌، عامل‌ مهمی در بزهكاری‌ است‌ نوجوانی‌ كه‌ توسط‌ والدينشان‌ مورد طرد قرار گرفته‌اند برای‌ كسب‌ حمايت‌ و تأييد به‌ سوی‌ همسالان‌ كشانده‌ می ‌شوند. چنين‌ نوجوانی در مدرسه‌ ضعيف‌ هستند و به‌ دنبال‌ افرادی می گردند كه‌ مانند خودشان‌ باشند از اين‌ رو احتمال‌ دارد كه‌ دست‌ به‌ اعمال‌ ضد اجتماعی زنند و همديگر را برای‌ اين‌ اعمال‌ مورد تشويق‌ قرار دهند.
نقش‌ دوستان‌ و همسالان‌:
همانند سازی شديد با همسالان‌ با وابستگی به‌ آنها، صرف‌ نظر از طبقه‌ اجتماعی‌ ـ اقتصادی‌، عامل‌ مهمی در بزهكاری‌ است‌ نوجوانی‌ كه‌ توسط‌ والدينشان‌ مورد طرد قرار گرفته‌اند برای‌ كسب‌ حمايت‌ و تأييد به‌ سوی‌ همسالان‌ كشانده‌ می ‌شوند. چنين‌ نوجوانی در مدرسه‌ ضعيف‌ هستند و به‌ دنبال‌ افرادی می گردند كه‌ مانند خودشان‌ باشند از اين‌ رو احتمال‌ دارد كه‌ دست‌ به‌ اعمال‌ ضد اجتماعی زنند و همديگر را برای‌ اين‌ اعمال‌ مورد تشويق‌ قرار دهند. در سؤال‌ از بزهكاران‌ در اين‌ باره‌ كه‌ از چه‌ كسی بزه‌ را فرا گرفته‌اند اظهاراتی‌ داشتند. از اظهارات‌ بزهكاران‌ بر می ‌آيد كه‌ دوستان‌ بالاترين‌ منبع‌ يادگيری بوده‌اند اين مسئله‌ توجه‌ بيشتر والدين‌ و مربيان‌ را به‌ كنترل‌ و نظرات‌ بر دوستان‌ فرزندان‌ و مربيان‌ می ‌طلبد.
عوامل‌ روان‌ شناختی: روان‌ شناسان‌ علل‌ مختلفی را برای‌ بزهكاری بر شمرده‌اند گاهی‌ بزهكاری را نتيجه‌ ناكامی و تعارضات‌ شديدی می دانند كه‌ كودك‌ در حال‌ رشد به‌ شدت‌ از آنها رنج‌ می ‌برد، روان‌ شناسان‌ اهميت‌ زيادی‌ به‌ روابط‌ مادر و فرزند داده‌اند. محروميت‌ از وجود مادر عامل‌ بزرگی است‌ كه‌ باعث‌ بزهكاری يك‌ نوجوان‌ می ‌شود. بزهكاری‌ با صفات‌ روان‌ شناختی‌ مختلفی‌ همراه‌ است‌ كه‌ برخی‌ از آنها عبارتند از هوش‌ كمتر از متوسط‌ سطوح‌ بالای‌ خشم‌ درونی‌ و رفتار پرخاشگرانه‌، ناشكيبايی، نياز به‌ هيجان‌، فقدان‌ هم‌ حسی با ديگران‌ و سطوح‌ يا بين‌ استدلال‌ اخلاقی‌ ثابت‌ شده‌ است‌ كه‌ بزهكاران‌ نسبت‌ به‌ غير بزهكاران‌ عزت‌ نفس‌ پائين‌تری داشته‌ است‌ بعضی از دانشمندان‌، ضعف‌ و كم‌ خونی و خستگی‌ زياد و كمی‌ تغذيه‌ را نيز جزو عوامل‌ بزهكاری ذكر نموده‌اند. مهمترين‌ اختلالات‌ روانی كه‌ منجر به‌ بزهكاری می ‌گردد و به‌ آنها نام‌ بيماريهای‌ شخصيت‌ نيز داده‌اند عبارتند از :
1 ـ بيقراری‌: فرد فاقد قدرت‌ تشخيص‌ خير از شر می گردد.
2 ـ كژخوئی: يكنوع‌ تمايل‌ ذاتی‌ است‌ به‌ فساد و بدی‌
3 ـ پارانوئيهايها: كه‌ اشخاص‌ بد بين‌، خود پرست‌، خود خواه‌ و متنفر از اجتماع‌ می باشند
4 ـ صرع‌: اشخاصی هستند دروغ‌ پرداز، گيج‌ و متظاهر و اغلب‌ در اثر حمله‌ ناگهانی‌ مرتكب‌ ضرب‌ و جرح‌ و قتل‌ می گردد.
5 ـ هپستری‌: كه‌ مهمترين‌ علائم‌ آن‌ بی‌حسی، كار نكردن‌ يك‌ عضو، گرفتگی‌ صدا، تهوع‌ و تنگی نفس‌
6 ـ كاتاتونی: كه‌ يك‌ حالت‌ منفی بافی‌ و لجاجت‌، خشم‌ و فرياد و ناگمانی و گاهی حمله‌ به‌ ديگران‌ از علائم‌ آن‌ می باشند.
7 ـ برخي‌ اختلالات‌ روانی‌: كه‌ مهمترين‌ علائم‌ آن‌ عبارتند از وسواس‌، انزوا، رفتار كودكانه‌ و توهم‌ از اينكه‌ دشمنان‌ می‌ خواهند او را از بين‌ ببرند بنابراين‌ احتمال‌ ارتكاب‌ جنايت‌ دارند.
عوامل‌ ديگری‌ كه‌ با ميزان‌ بالا بزهكاری همراه‌ است‌ عبارتند از، تغييرات‌ سريع‌ اجتماعی‌، مهاجرت‌، زندگی‌ در شهرهای‌ شلوغ‌ و پرجمعيت‌ و تماشای‌ مكرر برنامه‌های‌ خشونت‌ بار
بسياری از روان‌ شناسان‌ معتقدند كه‌ شروع‌ زودرس‌ رفتار بزهكارانه‌ نشان‌ دهنده‌ رفتار ضد اجتماعی شديد و طولانی‌ مدت‌ خواهد بود. از قبل‌ اعتقاد بر اين‌ بود كه‌ سه‌ علامت‌ در اوائل‌ كودكی ايجاد آتش‌ سوزی ـ شب‌ ادراری‌، آزار حيوانات‌ نشان‌ دهنده‌ رفتارهای ضد اجتماعي‌ در سالهای بعد زندگی‌ خواهد بود. پژوهش‌ نشان‌ می ‌دهد عوامل‌ ديگر عبارتند از: جنگجو بودن‌، جار و جنجال‌ به‌ راه‌ انداختن‌، داشتن‌ مشكلاتی در مدرسه‌ و گريز از مدرسه‌ و ناتوانی‌ سازگاری‌ با ديگران‌.
علتهای ديگر بزهكاری عبارتند از:
1 ـ خانواده‌های‌ ستيزه‌ گر و متلاشی شده‌
2 ـ مدرسه‌
3 ـ مهاجرت‌
4 ـ گسترش‌ و توسعه‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعی‌
پيشگيری‌ و بازداری‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ در مقابل‌ بزهكاری:
روشهای‌ درمانی‌ بسيار زيادی برای درمان‌ و كاهش‌ بزهكاری‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌ اعتقاد عمومی بر اينست‌ كه‌ گسترش‌ برنامه‌های‌ اجتماعی‌ نظير: گواهی پيش‌ از ازدواج‌، تأسيس‌ درمانگاههای‌ ويژه‌ برای‌ زنان‌ باردار و ايجاد زايشگاهها و درمانگاههای‌ ويژه‌ نوزادان‌، برقراری‌ و كمك‌ هزينه‌های خانوادگی‌ و بالا بردن‌ سطح‌ آموزش‌ و پرورش‌، روان‌ درمانی‌ فردی‌ و گروهی‌، خانواده‌ درمانی‌، اصلاح‌ رفتار، كارآموزی‌، تفريح‌ و مطالعه‌ كتاب‌ و چندين‌ عوامل‌ ديگر، متناسب ‌ترين‌ راه‌ برای پيشگيری‌ از ارتكاب‌ بزهكاری اطفال‌ و نوجوانان‌ می ‌باشد
 
'''بزهكاری''' نوعی از [[کجروی]] است که به [[هنجارشکنی]] بیش از [[ارزش‌شکنی]] گرایش دارد؛ و به همین دلیل نسبت به [[جرم]] گسترش معنایی بیشتری دارد.
 
کاربر ناشناس