آدریانو (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۸۴) - زبان‌های دیگر