آلبرت گودموندسون (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۹۷) - زبان‌های دیگر