آلمان در ۱۹۷۳ - زبان‌های دیگر

آلمان در ۱۹۷۳ در ۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به آلمان در ۱۹۷۳.

زبان‌ها