ارباب حلقه‌ها: دو برج (بازی ویدئویی) - زبان‌های دیگر