ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (۱۹۲۲–۱۹۱۹) - زبان‌های دیگر