ازدواج همجنس‌گرایان در مکزیکو سیتی - زبان‌های دیگر