اسپانیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۳۲ - زبان‌های دیگر

اسپانیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۳۲ در ۱۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به اسپانیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۳۲.

زبان‌ها