الگو:راهنمای بارگذاری پرونده در ویکی‌فا - زبان‌های دیگر