الگو:سیاستمدار آمریکایی-خرد - زبان‌های دیگر

الگو:سیاستمدار آمریکایی-خرد در ۱۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به الگو:سیاستمدار آمریکایی-خرد.

زبان‌ها