باز کردن منو اصلی

الگو:شفاف‌سازی دور متن - زبان‌های دیگر