باز کردن منو اصلی

الگو:شفاف‌سازی زمانی - زبان‌های دیگر