الگو:شورای همکاری کشورهای عرب خلیج - زبان‌های دیگر